Wel of niet 24/7 open, dat blijft de grote discussie. Opnieuw wordt actie gevoerd voor permanente opening van de brug. Nu via een petitie, met al meer dan 1100 handtekeningen. De aanleiding is het voornemen van Gedeputeerde Staten om het verzoek van Zaanstad om de openingstijden te verruimen, af te wijzen.

Het blijft niet alleen bij de vraag om een krabbeltje van inwoners en belanghebbenden. ‘Nog veel belangrijker is om ook het bezwaarschrift in te vullen,’ stellen de initiatiefnemers. Dit komt neer op het invullen van persoonsgegevens en het zetten van een handtekening in het vooropgestelde schrift.

Het bezwaarschrift benadrukt dat de beperkte openingsuren leiden tot verkeersopstoppingen, omwegen en verhoogde stikstofuitstoot. Het verzoek is om concrete stappen te zetten om de volledige openstelling te realiseren, met het oog op de leefbaarheid en bereikbaarheid. Dit wordt 8 mei aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Eveneens merken ze op dat de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog alle besluiten van overheden die naar hun mening nadelig zijn voor deze wijk bestrijdt met alle mogelijk wettelijke middelen.

‘Er nooit een officieel onderzoek is gedaan voor hoeveel Westerkogers zij spreken; het riekt naar vriendjespolitiek!’

De VVD steunt actief de petitie voor de permanente openstelling van busbrug De Binding en vroeg vorige week aan het college welke vervolgstappen mogelijk zijn, nadat de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord geen natuurvergunning heeft verleend.

Door: Nick Boeske (De Orkaan). Info: bezwaarschrift en VVD Zaanstad. Foto: De Orkaan.