De Zaanstreek telt vijf Kerkstraten (afgezien van de diverse Zuider- en Noorder-exemplaren), vier Stationsstraten (waaronder de kortste van Nederland), vier Dorpsstraten (waaronder de langste van Nederland), vier Zuideindes en drie Weivers…

Wie droomt er niet van een eigen weg of straat: een unieke, helemaal alleen voor jou, desnoods een ‘steeg’ of een ‘pad’ (we vonden trouwens ook eigen lanen, kades, bruggen, pleinen, erven en plantsoenen).

Het Cor Sikkesplein ligt op de hoek van de Oostzijde en de Noordervaldeurstraat. Het pleintje zelf is onderdeel van timmerbedrijf Jeroen Sikkes Support, wij vermoeden dat Cor familie is.

Hier alle ‘eigen straatjes’ tot dusver

Weet je ook een ‘eigen straat’ – of woon je er zelf – mail het ons

Door Piet Bakker. Foto: Jan Leguijt.