De Zaanstreek telt vijf Kerkstraten (afgezien van de diverse Zuider- en Noorder-exemplaren), vier Stationsstraten (waaronder de kortste van Nederland), vier Dorpsstraten (waaronder de langste van Nederland), vier Zuideindes en drie Weivers…

Wie droomt er niet van een eigen weg of straat: een unieke, helemaal alleen voor jou, desnoods een ‘steeg’ of een ‘pad’ (we vonden trouwens ook eigen lanen, kades, bruggen, pleinen, erven en plantsoenen).

Twee weken geleden hadden we het Ruyterplein. Het is het voorplein van het Verkadeterrein – vernoemd naar molen De Ruiter (of De Ruyter) die vroeger aan de Westzijde stond. De straat naar het terrein van de fabriek heet Jan Rotstraat. In in beide gevallen authentiek aandoende straatnaambordjes hangen er kennelijk al jaren, maar zijn geen officiële Zaandamse straatnamen.

Jan Rot was hoofdmachinist bij Verkade. In 1886 was hij al in dienst gekomen toen Verkade begon, in 1926 ging hij met pensioen, tijdens het 40-jarig jubileum. Bij Historisch Zaandam wordt daarvan verslag gedaan:

“De bijeenkomst op 3 mei begon met een redevoering van den Heer Anton H. Verkade die de aanwezigen bedankt voor hun komst, in het bijzonder de hooggeplaatsten. Daarna richt de heer Verkade het woord tot de heer Jan Rot. Deze man was de enige die vanaf het prille begin bij het bedrijf had gewerkt en dus zijn veertig jarig jubileum vierde. Het was tevens zijn pensionering. Het leverde hem de eere-medaille van Oranje Nassau op.”

Jan Rot was de vader van Jan Rot, tekenaar voor De Notenkraker en actief in de SDAP en PvdA, die werd geboren in Zaandam in 1892 en overleed in Amsterdam in 1982. “Een renteloze lening van de gebroeders Verkade stelde Rot in 1913 in staat zijn betrekking als schildersgezel op te zeggen en zijn tekentalent te ontwikkelen aan de Amsterdamse Kunstnijverheidsschool en, vanaf 1916, de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten.” (Social History). Deze Rot was actief in het verzetswerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Wij gokken dat de straat naar zijn vader is vernoemd.)

Hier alle ‘eigen straatjes’ tot dusver

Weet je ook een ‘eigen straat’ – of woon je er zelf – mail het ons

Door Piet Bakker. Foto: De Orkaan. Bronnen: Historisch Zaandam, Social History,