Greet Plekker-van Sante kreeg vandaag de gemeentelijke erepenning van Zaanstad uitgereikt door wethouder Natasja Groothuismink vanwege haar grote verdiensten voor de (Zaanse) samenleving. Zij was “door haar daadkracht de motor voor allerlei succesvolle initiatieven” aldus de motivering die voor de toekenning werd geschreven. Daarbij stelt ze zich vooral bescheiden op en werkt het liefste achter de schermen.

“Haar naam wordt niet vaak genoeg genoemd, terwijl er zonder haar verschillende mooie projecten, bijzondere verbindingen en waardevolle evenementen niet waren geweest.” aldus de motivering. Tot nu dus: Greet Plekker! Greet Plekker! Greet Plekker!

Omdat mevrouw Plekker ernstig en ongeneeslijk ziek is, vond de uitreiking thuis plaats. Na het filmpje typen we verder:

Wethouder Natasja Groothuismink sprak mevrouw Plekker niet alleen namens de gemeente toe maar ook namens zichzelf, “dankzij u ben ik in de politiek gegaan” daarmee verwijzend naar de belangrijke rol die Greet Plekker in de emancipatiestrijd heeft gespeeld.

Plekker was bestuurslid (voorzitter van 1985-1999) van de afdeling Zaandam van Vrouwenbond FNV en initiatiefnemer en hoofd- en eindredacteur van De Zuidkanter, de ‘eerste digitale wijkkrant van Nederland’. Die rol kan ze maar moeilijk loslaten, tijdens de uitreiking had ze nog energie genoeg om de Orkaan-fotograaf te regisseren en regelde meteen een foto voor De Zuidkanter.

Bij de Hannie Schaft-herdenking speelde ze een belangrijke rol. Ze was initiatiefnemer van de adoptie van het Hannie Schaft monument in Zaandam en oprichter van de Hannie Schaft Werkgroep en medeoprichter, secretaris en ‘stuwende kracht’ van de Stichting Nationale Hannie Schaft-Herdenking. Door haar toedoen is de herdenking in Haarlem nieuw leven ingeblazen.

Greet Plekker ving jarenlang kinderen in haar huis op. Officieel via Pro Juventute maar ook jongeren uit de omgeving met spanningen thuis die even wilden bijkomen.

Bovendien was zij actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Ze was medeoprichter (1996) en secretaris van de Stichting Kindertehuis Soweto (voor de opvang van meervoudig gehandicapte kinderen in Zuid-Afrika). Ze was organisator van fondsenwervingsacties. In 2003, ze was toen 62 jaar, ondernam ze nog een fietstocht van Johannesburg naar Kaapstad om geld op te halen voor het kindertehuis.

De erepenning is niet haar eerste onderscheiding. In 2003 ontving ze een Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten. Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het initiatief voor aanvraag voor de erepenning werd genomen door Geke van de Kamp van het Gemeentearchief en gesteund door Els Veenis-Kaak (Stichting Hannie Schaft), Ruud Meijns (Zuidkanter), Ans Pieper (vrouwenbond FNV, Stichting Hannie Schaft, Zuidkanter), Hans Mooren (fietstocht goede doelen) en José van Sante. De aanvraag werd gedaan door dochter Astrid Plekker.

Door Merel Kan. Bronnen: aanvraagformulier van de erepenning en de uitreiking. Video en foto’s Merel Kan (De Orkaan).