Met een gangetje van 35 km per uur de nieuwe Westerwateringtunnel afscheuren? Dat klinkt spannend, maar het is “vragen om ongelukken” volgens de Fietsersbond die dan ook een negatief advies uitbracht over de nieuwe fietstunnel.

“De voorgestelde toegang is te gevaarlijk” aldus de bond dit ook vindt dat een helling van 5% te steil is. Ouderen, mensen met kinderen en bakfietsen kunnen niet of moeilijk tegen zo’n helling op.

Volgens de Fietsersbond is het roekeloos als je met een snelheid van 25 km/uur of meer op een kruising afrijdt: “onder in de tunnel ontstaat een gevaarlijke situatie, doordat kruisingen en scherpe bochten onderin een tunnel vanwege het slechte overzicht per definitie niet veilig zijn. Gevaarlijk omdat men snel geneigd is te hard over de kruising te rijden.”

Vooral rond de aanvangstijd van het Zaanlands Lyceum en Zaanlands West zal er in de tunnel een drukke, dus gevaarlijke, situatie ontstaan.

De Fietsersbond heeft ook een aantal suggesties:

  • Maak bij het kruispunt in de tunnel de hoeken schuin zodat er een goed overzicht komt voor de fietsers. Ook zou er een invoegstrook richting Westerwatering moeten komen.
  • Plaats spiegelwanden in de tunnel voor een beter zicht.
  • Verhoog het midden met een geleidelijk plateau en plaats een flauwe drempel onderaan de tunneltoegang.
  • Het trottoir bij de kruising zou versmald kunnen worden. Dan kan het fietspad wat breder gemaakt worden en krijgt de middenbelijning een bocht.

UPDATE 28/10/2014

De gemeente stelt dat de suggesties gedeeltelijk ziijn overgenomen.

  • De hoeken zijn inderdaad schuin gemaakt voor een beter zicht terwijl er ook een ‘ invoegstrook’ wordt gemaakt.
  • Er komen spiegelwanden in de tunnel voor een beter zicht.
  • gege

Niet alles was mogelijk. Versmalling van het trottoir kon niet omdat er onder de trottoirband een watergoot zit. Ook de hellingshoek blijft 5%, de gemeente: “de aanwezige ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) maken een langer gerekt trace en dus flauwere helling onmogelijk.”