De iconische Hembrug heeft jarenlang het beeld van het Noordzeekanaal in Zaandam bepaald… nu is er vooral… niks…

De tijd staat niet stil. Er wordt gebouwd en gesloopt, straten verdwijnen, nieuwe wijken verrijzen. Winkels gaan weg, bedrijven sluiten, groen maakt plaats voor nieuwbouw. De Zaanstreek is de afgelopen decennia sterk veranderd. De Orkaan brengt dat in beeld. Op één plek die in het verleden op de foto is gezet, maken we nu opnieuw ‘dezelfde’ foto. Zoek de verschillen…

Deze ansichtkaart komt uit de privé-verzameling van Orkaan-redacteur Piet Bakker. Bert Versteeg maakte de eigentijdse foto en zorgde ook voor de achtergrondinformatie. Vandaag: de Hembrug en het Noordzeekanaal in Zaandam.

Hembrug

Vandaag aflevering 87 van de fototijdreis, de tweede Hembrug. Vandaag keren we terug naar het Noordzeekanaal waar tot en met 1983 de imposante Hembrug lag. Tussen 1865 en 1878 werd de spoorlijn Den Helder – Amsterdam in fases aangelegd. Het traject Den Helder – Alkmaar werd op 18 december 1865 geopend, gevolgd door de lijn Alkmaar – Uitgeest (1 mei 1867) en de Zaanlijn (Uitgeest – Zaandam) op 1 november 1869.

Ook op 1 mei 1867 werd het traject Uitgeest – Haarlem geopend zodat reizigers uit Noord-Holland via Haarlem naar Amsterdam konden reizen. Het laatste deel van het traject (Zaandam – Amsterdam) zou pas in 1878 gereedkomen omdat eerst Het IJ werd ingepolderd en het Noordzeekanaal werd aangelegd waarvoor de duinenrij over 7 km werd doorgraven. Dit was tevens de reden dat het treinverkeer van Alkmaar naar Haarlem kon rijden, er lag nog geen water tussen deze twee steden.

Na elf jaar inpolderen, dijken aanleggen en graafwerkzaamheden werd het Noordzeekanaal, dat 27 miljoen gulden heeft gekost, op 1 november 1876 door Koning Willem III geopend. Het inpolderen leverde 5500 hectare nieuwe (land)bouwgrond op. Met de opbrengst kon het project grotendeels worden gefinancierd.

Toen het kanaal werd geopend had het een diepte van 6,50 m en was de bodembreedte 27 meter. Over het nieuwe kanaal werden twee spoorbruggen gebouwd, de Velserspoorbrug en de Hemspoorbrug. Deze Hembrug lag een paar honderd meter oostelijker dan de latere tweede Hembrug en werd tussen 1870 en 1875 gebouwd. De brug kostte F 600.000 en had een doorvaarthoogte van 4,00 meter, een doorvaartbreedte van 19,00 meter en bestond uit twee vaste delen en een beweegbaar middengedeelte.

Door de toename van het scheepvaartverkeer werd het kanaal regelmatig verdiept en verbreed, in 1898 was de diepte 9,0 meter en de bodembreedte 36 meter en tussen 1904 en 1907 werd het 10,3 meter diep met een bodembreedte van 50 meter.

In die periode (1903-1907) werd daarom een nieuwe spoorbrug gebouwd. Deze tweede Hembrug werd een imposant bouwwerk met een doorvaarthoogte van 11 meter, een doorvaartbreedte van 55 meter en het beweegbare middendeel had een lengte van 127,9 meter. Daarnaast waren er twee vaste delen van ieder 68,2 meter zodat de totale lengte van de brug 264,30 meter zou worden. De nieuwe spoorbrug heeft 3 miljoen gulden gekost.

Bovenop de hoge spoordijk kwam Halte Hembrug, speciaal aangelegd voor de werknemers van de Artillerie Inrichting, Norit en Bruynzeel.

Ook de Velserspoorbrug werd omstreeks 1905 vervangen door een nieuwe maar deze zou iets kleiner worden dan de Hembrug, namelijk 184 meter lang met een draaibaar gedeelte van 128 meter, deze Velserspoorbrug heeft F 1.861.000 gulden gekost en werd in 1957 vervangen door de Velserspoortunnel.

Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers 400 dozen met elk 3 kg explosieven in de middenpijler geplaatst maar twee verzetsmannen, Remmert Aten en Jaap Boll, zwommen in de nacht van 26 op 27 september 1944 naar de brug en gooiden alle 400 dozen in het kanaal. Helaas kwam na enkele uren wat verpakkingsmateriaal bovendrijven waardoor de Duitsers het ontdekten en nieuwe explosieven plaatsten waarna Aten weer naar de brug is gezwommen om de explosieven te verwijderen.

Na de Tweede Wereldoorlog nam het treinverkeer snel toe en nadat er in 1970 en 1974 schepen tegen de brug waren gevaren werd besloten de oude spoorbrug te vervangen door de Hemspoortunnel. Op 19 mei 1983 werd de nieuwe, 2400 meter lange Hemtunnel samen met de nieuwe stations Zaandam en Amsterdam-Sloterdijk officieel door Koningin Beatrix geopend. De totale kosten van het project bedroegen 530 miljoen gulden.

Met de sloop van de oude brug werd in het najaar van 1983 een begin gemaakt. De pijlers werden pas in het voorjaar van 1985 onder grote publieke belangstelling opgeblazen. In de 2e helft van de jaren ’80 werden de spoordijken afgegraven en op het oude trace in Zaandam kwam tussen de Provincialeweg en de Pieter Ghijsenlaan een bedrijventerrein.

Het kanaal is nog een aantal keren verdiept en verbreedt en anno 2024 heeft het een bodembreedte van 170 meter en is het 15.50 meter diep. De breedte van het Noordzeekanaal is op de waterlijn 270 meter en het kanaal is in totaal 21 kilometer lang.

Veel mensen denken dat het kanaal bij de sluizen in IJmuiden begint maar eigenlijk is dat niet zo en is het veel langer. Vanwege de relatief ondiepe Noordzee was het noodzakelijk om buitengaats een diepe geul te graven zodat de schepen de haven van IJmuiden en het Noordzeekanaal makkelijk konden bereiken.
Deze geul, de IJgeul, werd in 1982 geopend en had een lengte van 23 kilometer en een diepte van 16,5 meter. In 2006 is de geul vergroot en werd 17,8 meter diep, 450 tot 600 meter breed en kreeg een lengte van 43 kilometer.

Zaandam, Hembrug
Noordzeekanaal bij de Hempont, 2024 (Bert Versteeg: “Ik had geen zin om mijn nek te breken op de gladde keien dus de recente foto heb ik niet vanaf de waterlijn genomen.)

Bekijk hier alle fototijdreizen.

Foto en tekst 2024: Bert Versteeg. Bronnen: Zaanwiki, Wikipedia.