De tijd staat niet stil. Er wordt gebouwd en gesloopt, straten verdwijnen, nieuwe wijken verrijzen. Winkels gaan weg, bedrijven sluiten en natuur wordt opgeofferd om plaats te maken voor nieuwbouw, stadsvernieuwing en bedrijventerreinen.

De Zaanstreek is de afgelopen decennia – soms zelfs onherkenbaar – veranderd. De Orkaan brengt die verandering in beeld. Op één plek die in het verleden op de foto is gezet, maken we nu opnieuw ‘dezelfde’ foto. Zoek de verschillen…

De originele foto’s komen uit twee albums met oude Zaanse foto’s die Zaandammer Henk van Dalen op de kop tikte op een rommelmarkt. Bert Versteeg maakte de eigentijdse foto en zorgde ook voor de achtergrondinformatie. Vandaag: de Lagedijk in Koog a/d Zaan ter hoogte van het Boschjespad (nu: Boschjesstraat).

Boschjespad/straat (Koog a/d Zaan)

De Boschjesstraat heette vroeger Boschjespad (en daarvoor Weeshuispad) en kreeg in 1767 een padreglement.

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend. Padreglementen zijn namelijk nergens buiten de Zaanstreek gevonden.

Het Boschjespad is vernoemd naar het Koger Bosje dit was een begroeid terrein dat ruimte bood aan voetbalclub SDO- Samenspel Doet Overwinnen (hieruit ontstond in 1910 KFC) en korfbalclub KZ. Op dit terrein werd in 1927 Ons Verpleeghuis gebouwd dat tot 1987 verpleeghuis bleef.

De Boschjesstraat was vroeger sowieso een vrij belangrijke straat want hier stonden tot 1908 ook het oude gemeentehuis en het politiebureau. In 1908 werden het nieuwe raadhuis en politiebureau aan de Raadhuisstraat 86 in gebruik genomen.

In 1923 begonnen de heren W. Gesink en C. Terwey de Auto Centrale Zaanstreek, zij begonnen met het repareren van auto`s, later – van 1923 tot 1950 hadden ze ook een busdienst, een reisburo (1930 – 1950) en vanaf 1946 werden er ook auto`s verkocht. In 1975 werd de naam van het bedrijf veranderd in Gesink B.V. en in 1987 werd het de Peugeot dealer voor de Zaanstreek maar toen was het bedrijf al verhuisd naar Zuideinde 91.

In het westelijk deel van de Boschjesstraat  kwamen in 1932 de RK kerk H.H. Martelaren van Gorcum (nr. 115) en de pastorie (nr. 113) en in 1933 werd nabij de kerk de RK lagere Leonardusschool op nr. 66 geopend. De school is in 2004 gesloopt en werd vervangen door basisschool De Pyramide, de pastorie werd in 2007 verkocht en is thans een woonhuis en in de kerk werden tot 2021 diensten gehouden, het gebouw deed in 2022 dienst als Corona priklocatie.

Op de oude foto staat rechts tapperij De Korendrager, hier is tegenwoordig de ingang van de Schipperslaan dat toegang geeft tot Duyis Wiener op de Kogerhem.

In Amsterdam had je het Korendragersgilde, de werklui die in het gilde verenigd waren droegen zakken o.a. graan van de schepen naar de pakhuizen. In de Zaanstreek was de algemene benaming voor deze werklui zaadsjouwers.

Behalve de tapperij stond er in Zaandam pelmolen De Korendrager, gebouwd in 1690 en afgebroken in 1800. Het is dus mogelijk dat de Zaanse Korendragers de mensen waren die behalve het graan voor de meelmolens ook de gerst voor de pelmolens en het zaad voor de oliemolens versjouwden.

Op de recente foto is het pand op de hoek Lagendijk/Boschjesstraat, nog net zichtbaar, hier zat kapper M.C. Kat, opgevolgd door. kapper Van Stiphout.

Minstens 100 jaar geleden
2022 (Bert Versteeg)

Bekijk hier alle fototijdreizen.

Foto en tekst 2022: Bert Versteeg.