De tijd staat niet stil. Er wordt gebouwd en gesloopt, straten verdwijnen, nieuwe wijken verrijzen. Winkels gaan weg, bedrijven sluiten en natuur wordt opgeofferd om plaats te maken voor nieuwbouw, stadsvernieuwing en bedrijventerreinen.

De Zaanstreek is de afgelopen decennia – soms zelfs onherkenbaar – veranderd. De Orkaan brengt die verandering in beeld. Op één plek die in het verleden op de foto is gezet, maken we nu opnieuw ‘dezelfde’ foto. Zoek de verschillen…

De originele foto’s komen uit twee albums met oude Zaanse foto’s die Zaandammer Henk van Dalen op de kop tikte op een rommelmarkt. Bert Versteeg maakte de eigentijdse foto en zorgde ook voor de achtergrondinformatie. Vandaag: het Zilverschoonplein in Kogerveld (Zaandam).

Zilverschoonplein in Kogerveld (Zaandam)

Van het Zilverschoonplein hebben we twee historische foto’s (uitgegeven door de Coöp). Dus ook twee recente foto’s.

De foto van De Fontein had ik nog en heb ik er eventueel voor wat aanvulling bij gedaan.

Het Zilverschoonplein ligt in het hart van de Kogerveldbuurt in de wijk Kogerveld in Zaandam. Veel mensen denken dat de wijk Kogerveld ligt tussen de Dr. Scholtenweg, A8 en de Hoornse Lijn maar dat is maar een deel van de wijk. De Kogerveldwijk is het gebied noordelijk van de Bernhardbrug, de Zaan en de A8 en bestaat behalve uit de Kogerveld uit de Hofwijk, Slachthuisbuurt en de daar tussenliggende bedrijventerreinen.

De Kogerveldbuurt is in de jaren `60 aangelegd en de straten kregen namen van veldbloemen zoals Ereprijs, Dovenetel, Perzikkruid, Leverkruid, Pinksterbloem, Klaver, Koekoeksbloem, Fluitekruid, Boterbloem, Zilverschoon, Hondsdraf en Zwanenbloem. Ooit stonden er in het gebied ongeveer 14 molens waarvan verfmolen de Duinjager waarschijnlijk de bekendste is.

Ongeveer in het midden van de Kogerveldbuurt, iets ten westen van het Zilverschoonplein liep De Knie, dit was een vrij brede sloot die net als de Gouw en de Watering van noord naar zuid liep. Deze sloot begon ter hoogte van de voetbalvelden van RCZ en eindigde ter hoogte van de rotonde (brandweerkazerne).

De Duinjager werd in 1959 gesloopt en molenlijf, kap en 2 koppels molenstenen werden in 1960 opgebouwd op het onderachtkant van de in 1904 gesloopte oliemolen De Kat aan de Kalverringdijk en is nu bekend als verfmolen De Kat. De molen stond ter hoogte van de zuidoostelijke bocht van de Boterbloemstraat.

Het Zilverschoonplein, genoemd naar een gele plant uit de rozenfamilie, is omringd door winkels met daarboven woningen. Op het plein stond tot enkele jaren geleden het kunstwerk Fontein uit 1965 van beeldhouwer Paul Koning. (1916-1998). Het beeld verkeerde in slechte staat en is gesloopt.

Door de uitbreiding van de Dekamarkt rond 2018 zijn de flats die op de oude foto`s goed zichtbaar zijn, op de recente foto`s wat verscholen. 

Zilverschoonplein

Groeten uit Zaandam
2023 (Bert Versteeg)
Vergelijk door te schuiven

De tweede foto: De fontein

Fontein uit 1965 van beeldhouwer Paul Koning
2023 (Bert Versteeg)

Bekijk hier alle fototijdreizen.

Foto en tekst 2022: Bert Versteeg.