Het leek zo’n mooi plan: ‘Wonen op vaders (of moeders) erf’. Op erven van Oostzaners zouden woningen gebouwd kunnen worden voor familieleden in 1e of 2e graad. Een mooie oplossing voor het nijpend tekort aan woningen. En jonge Oostzaners zouden in het dorp kunnen blijven wonen.

De CDA-motie waarin dit werd voorgesteld, werd aangenomen met de steun van VVD, CDA en PvdA (GroenLinks, D66 en Oostzaan Natuurlijk waren tegen) op 24 november 2022, de plannen dateerden al van daarvoor. Maar wat gebeurde er uiteindelijk met die plannen en de werd de motie uitgevoerd? De Orkaan ging op onderzoek uit.

Nieuwbouw in ‘binnenstedelijk’ gebied in Oostzaan is een ingewikkeld traject omdat veel van de buitengebieden van Oostzaan tot het beschermd Provinciaal landschap behoren. De gemeenteraad wilde met de motie Provinciale Staten vragen de beperkende bepalingen met betrekking tot ‘Het Bijzonder Provinciaal Landschap’ aan te passen. Zodat er wel gebouwd zou kunnen worden.

Veel van de Oostzaanse erven vallen onder het Bijzonder Provinciaal Landschap (Oostzaner- en Ilperveld). Na onderzoek in 2022 bleek het plan stuk te lopen op de provinciale voorwaarden. De landschappen worden beschermd vanwege hun waarde voor mens en dier.

Mantelzorg

Op dit moment mag er, volgens motie-indiener Anja Visser (CDA), op de achtererven wel tijdelijk een mantelzorgwoning worden gebouwd. Maar zo’n woning moet dan na overlijden van de bewoner of bewoonster weer verwijderd worden en kan daarna dus niet bewoond worden door familieleden. Anja Visser:

“Waarom niet opnieuw het buitengebied bekijken en een nieuwe ‘rode lijn’ trekken zodat er meer grond vrijkomt om op te bouwen en zo zowel jeugdige als oudere bewoners aan Oostzaan te binden?”

Er zijn, zo zegt Visser, in Oostzaan best een aantal beschermde ‘doorkijkjes’ die nu beschermd zijn maar die ook geschikt zijn om ‘in stijl’ te bebouwen. Waardoor jongere inwoners aan Oostzaan gebonden kunnen worden want deze gebouwde mantelzorgwoningen kunnen dan overgaan naar een jonger familielid.

Wonen in het Lint

Volgens Visser wordt nu onderzocht of Provinciale Staten bereid is om voor het Bijzonder Provinciaal Landschap Oostzaner- en Ilperveld aangepaste voorwaarden te hanteren. Dat onderzoek heet ‘Wonen in het Lint’. In 2023 is er door gemeente € 20.000 uitgetrokken voor het onderzoek.

Volgens Visser zal in het 3e kwartaal van 2024 het onderzoek afgerond zijn en duidelijk worden of Provinciale Staten voor Oostzaan de regelgeving voor Bijzonder Provinciaal Landschap wil aanpassen.

De woordvoerder van Over-Gemeenten (Oostzaan en Wormerland) geeft bij navraag een ander traject aan. Op dit moment maakt Oostzaan concept beleidsregels die aangeven onder welke voorwaarden ‘Wonen op vaders (m/v) erf’ mogelijk zal zijn. Er wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor bouwen op bestaande kavels op gemeentelijke grond. Dit gebeurt door diverse kaarten en regelgeving over elkaar heen te leggen. Op basis hiervan wordt een voorstel voor nieuw beleid gemaakt. Deze beleidsregels zullen in de tweede helft dit jaar ter inzage komen en daarna worden vastgesteld.

Door Caroline Boone. Bronnen: motie, Anja Visser, Over-gemeenten, afbeelding: De Haal (Google Streetview).