Gister – 20 april – heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om geen hogere geluidsnormen voor vliegverkeer op te nemen in de nieuwe Omgevingswet.

Indiener Daniel Koerhuis zegt daarmee “de bouw van honderdduizenden woningen rondom Amsterdam” veilig te stellen.

Op Schipholwatch, waar de nationale luchthaven kritisch wordt gevolgd, noemen ze het anders:

“In de praktijk betekent dit dat er gewoon kan worden gebouwd onder de aan- en afvliegroutes van Schiphol. De VVD zorgt er zo met steun van het parlement voor dat tienduizenden, mogelijk honderdduizenden, nieuwe bewoners in het vlieglawaai komen te zitten.

De motie werd gesteund door de ‘usual suspects’ als VVD, CDA en alt-rechts. Maar ook door minder voor de hand liggende partijen als Bij1, SP, BBB en Denk.”

VVD-gedeputeerde Cees Loggen stuurde eerder een mail naar alle Kamerfracties waarin hij om steun voor deze motie vroeg. Statenlid Jaap Hollebeek van Partij voor de Dieren in Noord-Holland stelt daarover vragen:

“Die nieuwe geluidsnorm in de Omgevingswet is er niet zomaar: die is opgesteld om de leefbaarheid, de veiligheid en de volksgezondheid te waarborgen. Het gevolg van de nieuwe norm is dat een groot deel van de Schipholregio de kwalificatie ‘slecht’ tot zelfs ‘zeer slecht’ leefgebied krijgt. Maar dat leidt juist tot de vraag: waar kiezen we nou met z’n allen voor? Waarborgen van een gezonde leefomgeving én woningbouw, met minder vliegbewegingen; of meer vliegbewegingen en het maar blijven oprekken van normen die de gezondheid van mensen moeten beschermen? Wat ons betreft kiezen we voor het eerste.”

Ook wil de partij weten of het college van Gedeputeerde Staten – waarin GroenLinks, PvdA, D66 en VVD zitten – achter deze mail staat:

“Schreef gedeputeerde Loggen deze mail namens het bestuur van de provincie Noord-Holland of op persoonlijke titel.”