‘We zijn er niet mee bezig in geen enkele vorm dan ook. We zijn er zelfs nog nooit geweest, het is niet onze plek, en dit gaat hem niet worden.’

Hoe de naam ‘Loetje’ opdook als potentieel exploitant van de ruimte aan de Veerdijk in Wormer, nadat het faillissement van De Bataaf bekend werd is Jaap van Loetje een raadsel, maar ‘het slaat nergens op. Geen enkele intentie, geen enkel contact’.

Nadat wij – als volkomen neutrale journalist – doorzeuren, doorvragen of er dan heel misschien please, please? een kans is dat Loetje de Zaanstreek ooit bedient is het antwoord minder resoluut:

‘Misschien wel ooit naar de Zaanstreek, maar niet op deze plek.’

En wat zou dan de wens zijn van Loetje?

‘Nou, zo’n 500m2 binnenruimte, buiten echt wel 100 stoelen en daarbij een goed parkeerterrein.’

Leuk zoekopdrachtje voor onze Zaanse citymarketingman dunkt ons. Hier vind je de contactgegevens, even vragen naar Jaap.

De foto boven komt van de Facebookpagina van De Bataaf.