In Oostzaan staat een monument dat het leven en de daden van verzetsstrijder Hannie Schaft herdenkt. De plaquette werd gemaakt door haar vriendin en medeverzetsstrijder Truus Menger. 

Het monument staat ietwat ongelukkig omdat het wordt ‘omlijst’ door de glasbakken en de textielbakken die erachter staan.

Afgelopen mei nam de raad een motie aan, ingediend door D66, GroenLinks en Oostzaan Natuurlijk, waarin werd afgesproken dat er een andere plaats voor de afvalcontainers gezocht zou moeten worden, omdat deze situatie geen recht doet aan het monument en haar geschiedenis. 

In juli meldde de plaatsvervangend griffier in een ‘vertragingsbericht’ dat dit toch wat moeilijk zou worden:  

‘In verband met de aanbesteding ophalen en verwerken van afval, het opzeggen van de diverse contracten en het laten voldoen van de milieustraat aan de wettelijke eisen is het onderzoek naar de verplaatsing van de afvalcontainers helaas nog niet gestart.’

Er zou naar worden gestreefd ‘om een voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 2 november 2023.’ 

Vandaag verscheen hetzelfde ‘vertragingsbericht’ weer in het raadsinformatiesysteem. Hoe dan ook, mocht er al een voorstel geagendeerd worden in november, dan nog zal het even duren voordat het wordt uitgevoerd. Wij vermoeden dat Hannie voorlopig het brekende glas nog even achter zich moet dulden. Maar ach, ze heeft voor hetere vuren gestaan. Zie hier de minidocumentaire die we met Monumenten Spreken maakten: