De actiegroep Hart voor het Twiske gaat via een bodemprocedure bezwaar maken tegen de natuurvergunning van vijf jaar voor het Lente Kabinet festival. De actiegroep had eerder een kort geding verloren tegen deze vergunning. Nu gaat ze tegen deze uitspraak in beroep.

De procedure baseert de actiegroep op de bescherming van Het Twiske als Natura 2000-gebied en de bijbehorende flora en fauna, aangezien deze volgens Hart voor het Twiske onder zware druk staan. De zitting is donderdag 20 april om 9.30 uur in Haarlem (Simon de Vrieshof 1). 

Hart voor het Twiske

Actiegroep Hart voor het Twiske vindt dat plannen voor festivals, vakantieparken en overnachtingsmogelijkheden de natuur in Het Twiske in gevaar brengen. Ze voeren rechtszaken om dit tegen te gaan. Ecoloog Erwin van Maanen van Econatura heeft een contra-expertise van 125 pagina’s geschreven, die wordt besproken in de bodemprocedure bij de rechtbank in Haarlem.

De gemeente Landsmeer wil geen grote festivals zoals het Lente Kabinet meer toestaan in het gebied. De gemeente stelt dat de bescherming van natuur en rust belangrijker is dan financiële belangen.

Daarnaast loopt er een procedure tegen Camping Twiske Haven, die een natuurvergunning kreeg voor overnachtingen in het natuurgebied.

Recreatieschap Twiske-Waterland

Het Recreatieschap Twiske-Waterland blijft daarentegen vasthouden aan het organiseren van festivals, terwijl actievoerders vinden dat festivals te veel schade aanbrengen. Volgens het Recreatieschap zorgt het wegvallen van het festival voor een inkomstendaling van ongeveer € 80.000 euro. Dit zal leiden tot structurele tekorten in de begroting, die waarschijnlijk zullen voortduren tot tenminste 2027. Volgens Hart voor het Twiske kan dat aangevuld worden met parkeerinkomsten.

De Orkaan zal donderdag aanwezig zijn bij de zitting om de zaak nauwlettend te volgen.

Meer over het Twiske dossier