Vandaag – dinsdag 26 maart – is het hoger beroep van Hart voor het Twiske behandeld bij de Raad van State in Den Haag. Het beroep is gericht tegen de natuurvergunning van het Lentekabinet. De rechtbank in Haarlem oordeelde eerder dat de vergunning in orde was. Over drie weken, een maand voor het festival, beslist de voorzieningenrechter of het dit jaar doorgaat.

De Orkaan was bij de rechtszaak.

Net als bij de zitting in Haarlem, zijn dezelfde betrokkenen aanwezig: aan de ene kant secretaris José Berkhof van Hart voor het Twiske en Theo van Gelder van Groene Ster Duurzaam. Aan de andere kant organisator Douk Vos bijgestaan door zijn advocaat en ecoloog Adrie van Hooff van ecologisch adviesbureau Tauw. Marieke Van Beugen van Recreatie Noord-Holland is ook aanwezig.

In lijn met deze samenstelling blijft de discussie onveranderd: gaan het geluid en licht van het festival daadwerkelijk ten koste van broedende vogels en is de verleende natuurvergunning voor het festival daarom rechtmatig?

Wel of geen verstoring?

Het antwoord van ecoloog Van Hooff is duidelijk: er zijn geen ernstige gevolgen waargenomen voor de vogels in het gebied. De ecoloog van de provincie is het hiermee eens. Van Gelder ziet dit anders: ‘Cultuur kan ergens anders heen, maar de natuur niet.’ Het feit dat er na het festival minder vogels zijn, toont volgens hem aan dat er verstoring optreedt. ‘Doelsoorten zijn aanwezig op het terrein waar ze moeten nestelen en broeden. Het evenement verstoort echter dit natuurlijke proces.’

Daarnaast meent Van Gelder dat de provincie verantwoordelijk is voor de bescherming van de natuur in een Natura2000-gebied zoals Het Twiske. Van Beugen van het Recreatieschap stelt daarentegen dat sinds 1968 het gebied is ontwikkeld tot een recreatiegebied waar zowel recreatie als natuur naast elkaar kunnen bestaan. Maar de afgelopen 40 jaar heeft de natuur zich sterk ontwikkeld.

‘Wij zijn van mening dat evenementen inherent zijn aan recreatie en dat daar ruimte voor moet zijn.’

Het verbieden van het festival zou anders het faillissement van Dekmantel betekenen (die ook het gelijknamige festival organiseert in het Amsterdamse Bos). ‘Ons bedrijf en andere mensen zijn hiervan afhankelijk. En veel gezinnen hebben een groot probleem als het niet doorgaat,’ verklaart Vos.

Deskundige Inzichten Verschillen

Er is vooral veel discussie over de rapporten van de adviesbureaus die door beide partijen zijn ingeschakeld, evenals over alle andere wetenschappelijke literatuur die wordt aangehaald. De discussies tussen Van Hooff en Van Gelder waren, op zijn zachtst gezegd, niet altijd even gezellig.

Volgens Van Hooff is het rapport van Van Gelder niet gebaseerd op ecologische kennis en heeft een “simplistische kijk” op de situatie. ‘Van Gelder is geen ecoloog; hij interpreteert ecologische rapporten.’ Aan de andere kant is Gelder ook niet onder de indruk van het onderzoek van Tauw en verzoekt hij de rechter om de literatuur opnieuw te bekijken, want volgens hem “deugt het niet”.

‘Hij neemt één zin uit een abstract en trekt daar een conclusie uit. Je hoeft geen ecoloog te zijn om te zien dat dit niet klopt.’

Langlopend geschil

Dat dit conflict te lang voortduurt werd duidelijk in de rechtszaal. Tijdens de analyse van Van Hooff over vogels in het gebied, moest Berkhof net iets te luid lachen, wat niet goed viel bij de ecoloog. ‘U kunt wel lachen, maar zo werkt het niet,’ zei hij. Toen Van Hooff opmerkte dat vogels over het algemeen slechter horen dan mensen en daarom geen last zouden hebben van het festival, reageerde Berkhof met een vermoeide en verontwaardigde toon: ‘Sjongejongejonge.’

Berkhof zegt dat sommige vogels gehoorschade kunnen oplopen bij 50 decibel, terwijl festivalgangers worden blootgesteld aan 80 decibel, zelfs met oordoppen. Van Hooff reageert geïrriteerd dat gehoorschade pas optreedt bij niveaus boven de 100. ‘Ik merk dat ik mijn geduld verlies, ik heb er moeite mee,’ zegt hij. De rechter reageert verbaasd: ‘Dat moet je zeker niet doen.’

De volledige behandeling van de zaak zal naar verwachting pas volgend jaar plaatsvinden in een bodemprocedure. De voorlopige voorziening is bedoeld om onmiddellijke kwesties aan te pakken, terwijl de bodemprocedure de zaak in zijn geheel zal behandelen en een definitieve uitspraak zal doen.

Lees hier ons dossier over Lentekabinet.

Door: Nick Boeske (De Orkaan). Foto: De Orkaan. Info: zitting RvS en eerdere zitting Haarlem.