Het geheim van de 7e wethouder…

Zaanstad heeft een college van 7 wethouders. In de vorige periode waren dat er 6 (een toename van 17%). In feite is de groei echter 33% want het aantal fte’s steeg van 5,1 naar 6,8.

Jos Kerkhoven van Democratisch Zaanstad (DZ) wil wel eens weten hoe dat zit: “Waarom heeft uw college voorgesteld om het aantal fte’s voor wethoudersposten te verhogen van 5,1 naar 6,8?” vraagt hij het college.

(Is Zaanstad soms binnen vier jaar met een derde gegroeid? Wij dachten van niet.)

B&W kan er 6 weken over doen om zulke ‘artikel 51’-vragen te beantwoorden en als dat niet lukt kunnen ze nog 6 weken uitstel vragen. In de vakantieperiode ‘reces’ noemen ze dat in de politiek – doen ze dat standaard waardoor het dus 12 weken kan duren voordat we hier antwoord op krijgen.

In die 12 weken wordt er door wethouders, gemeentesecretaris, ambtenaren en de afdeling communicatie overlegd, vergaderd en beraad gehouden, er worden concepten en voorbeelden uitgewerkt…

Het resultaat wordt een document waarin sprake is van ‘recht doen aan de uitslag van de verkiezingen’ en een uitkomst van ‘een complex onderhandelingsproces’, ‘zware bestuurlijke taken’ waarbij gelet wordt op de ‘bestuurlijke ervaring’ van de kandidaten terwijl het allemaal ‘binnen de wettelijke normen’ is gebleven en ‘niet ongebruikelijk’ is in ‘vergelijkbare gemeentes’.

Maar waarom zo uitgebreid over zoiets eenvoudigs dooremmeren? Het kan namelijk ook in twee woorden:

Gerard Ram!

(De VVD won de verkiezingen en kreeg 6 zetels. Coalitiepartners PvdA en ROSA 4, D66 3, CDA 2 en CU 1. CU neemt genoegen met een 0,8 wethouder. Ram wilde zijn winst in wethouders uitgekeerd zien en eiste een tweede wethouder. Zonder VVD geen coalitie dus Ram kreeg zijn zin. En toen hij die had, had hij geen wethouder en moest er één uit Purmerend halen die hij ook meteen locoburgemeester maakte. Gerard Slegers van het CDA was nodig om de meerderheid te halen en hij buitte die sleutelpositie uit door ook 1,0 fte te eisen.)

Jos Kerkhoven weet dat natuurlijk wel. Maar hij wil het college zelf het verhaal in hun eigen woorden laten vertellen … en wij willen dat eigenlijk ook wel…

(Terzijde: wethouder zijn is volgens ons meer dan een volledige dagtaak.)

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Rob Poldner

  College 2006-2010, een college van SP, PVDA, GROENLINKS en CDA,bracht het aantal wethouders terug naar 5. Omdat samenwerking met de hele Raad goed was, was het aantal van 5 wethouders voldoende. Waarom er nu 7 wethouders nodig zijn? Teveel partijen nodig in een coalitie betekent meer personen in de top. Maar voor het werk is het niet nodig om in 10 jaar tijd van 5 naar 7 wethouders te groeien. Gevolg kan wel zijn een groter bureaucratie vanwege prestatiedrang… Jammer, de stad zal er niet beter van worden…

  • Harm Jan Egberts

   Beste Rob, Het college 2002-2006 bestond uit: 2 wethouders namens de ZOG, 2 van de VVD, 1 van GL en 1 van het CDA (totaal 6). In november 2002 stapte de 2 ZOG-wethouders op en werden deze vervangen door één wethouder van de PvdA (dat was toevallig ik). Van december 2002 tot mei 2006 had Zaanstad dus 5 wethouders. Het college 2006-2010, waar de SP deel van uitmaakte bestond uit: 3 PvdA-wethouders, 1 van de SP, 1 van GL en 1 van het CDA: kortom in totaal 6.
   Voor de juiste geschiedschrijving.
   Met vriendelijke groet,
   Harm Jan

 • Bruce

  Misschien is het ook wel hard nodig – wethouders hebben het zo druk dat zij vergeten de raad te informeren over belangrijke zaken (denk Addy Verschuren in de Zaanbrug kwestie), of zijn niet op de hoogte van contracten die door ambtenaren zijn ondertekend en geven de raad vervolgens verkeerde informatie (denk kwestie Saendelft moskee, wethouder…Addy Verschuren!). Maar niet alleen dhr. Verschuren had het te druk om de raad goed te informeren, ook Dick Emmer heeft bij de gegevens rond horeca exploitatie voor de cultuurcluster “het rapport pas na een ruim half jaar naar de raad [gestuurd], en dan ook nog in een onvolledige versie”. Misschien is een verdeling van de lasten wel een goede zaak!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *