Zaanstad heeft een college van 7 wethouders. In de vorige periode waren dat er 6 (een toename van 17%). In feite is de groei echter 33% want het aantal fte’s steeg van 5,1 naar 6,8.

Jos Kerkhoven van Democratisch Zaanstad (DZ) wil wel eens weten hoe dat zit: “Waarom heeft uw college voorgesteld om het aantal fte’s voor wethoudersposten te verhogen van 5,1 naar 6,8?” vraagt hij het college.

(Is Zaanstad soms binnen vier jaar met een derde gegroeid? Wij dachten van niet.)

B&W kan er 6 weken over doen om zulke ‘artikel 51’-vragen te beantwoorden en als dat niet lukt kunnen ze nog 6 weken uitstel vragen. In de vakantieperiode ‘reces’ noemen ze dat in de politiek – doen ze dat standaard waardoor het dus 12 weken kan duren voordat we hier antwoord op krijgen.

In die 12 weken wordt er door wethouders, gemeentesecretaris, ambtenaren en de afdeling communicatie overlegd, vergaderd en beraad gehouden, er worden concepten en voorbeelden uitgewerkt…

Het resultaat wordt een document waarin sprake is van ‘recht doen aan de uitslag van de verkiezingen’ en een uitkomst van ‘een complex onderhandelingsproces’, ‘zware bestuurlijke taken’ waarbij gelet wordt op de ‘bestuurlijke ervaring’ van de kandidaten terwijl het allemaal ‘binnen de wettelijke normen’ is gebleven en ‘niet ongebruikelijk’ is in ‘vergelijkbare gemeentes’.

Maar waarom zo uitgebreid over zoiets eenvoudigs dooremmeren? Het kan namelijk ook in twee woorden:

Gerard Ram!

(De VVD won de verkiezingen en kreeg 6 zetels. Coalitiepartners PvdA en ROSA 4, D66 3, CDA 2 en CU 1. CU neemt genoegen met een 0,8 wethouder. Ram wilde zijn winst in wethouders uitgekeerd zien en eiste een tweede wethouder. Zonder VVD geen coalitie dus Ram kreeg zijn zin. En toen hij die had, had hij geen wethouder en moest er één uit Purmerend halen die hij ook meteen locoburgemeester maakte. Gerard Slegers van het CDA was nodig om de meerderheid te halen en hij buitte die sleutelpositie uit door ook 1,0 fte te eisen.)

Jos Kerkhoven weet dat natuurlijk wel. Maar hij wil het college zelf het verhaal in hun eigen woorden laten vertellen … en wij willen dat eigenlijk ook wel…

(Terzijde: wethouder zijn is volgens ons meer dan een volledige dagtaak.)