POV beloofde zich hard te maken voor zwemles als basisvak op school, ROSA zou gaan voor zwemlessen en bewegingsonderwijs, DZ ging voor herinvoering van het schoolzwemmen en ook DENK, SP en de PvdD gingen voor gratis schoolzwemmen. Maar dat was tijdens de verkiezingen in maart twee jaar geleden. Daarna bleef het oorverdovend stil rond de natte plannen.

Tot vandaag.

Anna de Groot van de Zaanse SP wilde weleens weten wat de stand van zaken is, ook omdat de wens om schoolzwemmen her in te voeren ook landelijk doorklinkt. Zij stelde 10 technische vragen. 

De Groot wil onder meer weten hoeveel kinderen via Meedoen Zaanstad tussen 2020 en 2023 een zwemdiploma haalden, hoeveel kinderen er in die periode geen zwemles kregen en of het mogelijk is om alle schoolkinderen zwemles te laten volgen. 

Wij probeerden bij sportbedrijf Zaanstad te achterhalen hoeveel basisscholen er momenteel gebruik maken van de mogelijkheid om via hen school te zwemmen. Maar die informatie blijkt niet makkelijk te achterhalen. Directeur William Finders zou dat moeten weten maar ‘die is slecht bereikbaar’. 

Door: Merel Kan, foto De Watering rond 1971 uit het Gemeentearchief van Zaanstad