De verkeerschaos op het parkeerterrein van de basisscholen Et Buut en Westerkim, in Oud-West, zorgt volgens ouders voor gevaarlijke situaties. Anderen zijn ruim een uur kwijt om hun kroost op te halen. De scholen willen illegale parkeerders aanpakken om de situatie te verbeteren.

De Orkaan kreeg een tip over het parkeerterrein dat gedeeld wordt door de scholen Et Buut (480 leerlingen) en Westerkim (175 leerlingen). Een bezorgde ouder mailde:

“Het parkeerterrein is simpelweg te klein voor al die weggebruikers. Ik hoop dat de gemeente actie gaat ondernemen. Niemand wil dat het misgaat, maar het lijkt onvermijdelijk dat dat een keer gaat gebeuren.”

Op een woensdagmiddag in mei bezochten De Orkaan’s ombudsjournalisten de scholen, op het moment dat die uit gingen. Talloze blije kinderen rennen hun ouders tegemoet, een enthousiaste peuter kegelt ons bijna omver. Maar de ouders zien er een stuk minder blij uit. Vanaf de smalle ingang bij de Provincialeweg staat het parkeerterrein helemaal vol. Auto’s kunnen niet voor of achteruit: er zit niets anders op dan wachten tot de voorste bestuurder zijn of haar kind heeft opgehaald. Wim Tavenier komt zijn dochtertje ophalen:

“Ik sta al drie kwartier op haar te wachten, want als je later komt is er geen parkeerplaats meer te vinden. Met de auto je kind ophalen kost je hier makkelijk een uur.”

Een andere vader komt met een bakfiets bij de school aan en maakt een gebaar van hopeloosheid, terwijl hij tussen de stilstaande auto’s door laveert. Een moeder roept ‘vreselijk toch’ – wanneer ze ons foto’s ziet maken. Een docent, die een trouwe Orkaan-lezer blijkt, heet ons vriendelijk welkom. Na even doorvragen krijgen we een reactie van de school over de situatie.

Brigit Schumacher is voorzitter van het College van Bestuur van Zaanprimair, de scholengroep (24 scholen) waar Et Buut onder valt. “Parkeerproblemen zijn er wel vaker bij scholen, maar de situatie bij Et Buut is wel het meest zorgelijk,” aldus Schumacher. Ze noemt de maatregelen op die door de gemeente zijn genomen:

“Er stonden eerst betonnen randjes, die zijn weggehaald om wat meer ruimte te krijgen. Tevens staat het stoplicht voor de baan richting onze school langer op groen en hebben we lijnen op de parkeerplaats getrokken. Echter, een extra in- of uitgang bleek op geen enkele manier mogelijk. Dit probleem heeft geen makkelijke oplossing.”

Wildparkeerders

Ouders, schoolmedewerkers en bestuursvoorzitter Schumacher wijzen een mogelijke oplossing aan: “Misschien wel driekwart van de auto’s op het parkeerterrein staat daar de hele dag. Die zijn vermoedelijk niet van ouders of leerkrachten, maar van mensen die gratis vlakbij het station willen parkeren,” stelt Schumacher.

“Dat mag helemaal niet en er staan ook borden die dat aangeven, maar omdat dat prive terrein van de school betreft, handhaaft de gemeente niet. Onze leraren gaan ook niet zelf met wielklemmen aan de slag. We kunnen eventueel de slagboom na schooltijd dicht gaan doen zodat wildparkeerders niet meer kunnen vertrekken. Dat heeft een afschrikwekkend effect.”

De verkeerssituatie zal in de komende twee jaar vermoedelijk niet verbeteren, zo laat de school weten. Tot die tijd is het advies: kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets.

Door Arne Doornebal (ombudsjournalist De Orkaan) en Sanchita Parajuli.