Met als weinig aan de verbeelding overlatende kop ‘De chaos bij busvervoerder EBS’ heeft SP-Tweede Kamerlid Bart van Kent vragen gesteld aan Vivianne Heijnen (CDA), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Van Kent wil weten wat de staatssecretaris vindt van de problemen die EBS heeft met het vervoer in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Overijssel. In al deze vier gebieden waar EBS de aanbesteding gewonnen heeft, kampt de vervoerder met aanzienlijke rituitval. Daarnaast is er volgens Van Kent sprake van technische mankementen aan bussen en laadinfrastructuur en personeelstekorten.

Aanbesteding

Van Kent zet ook vraagtekens bij de aanbesteding: “Deelt u de mening dat openbaar aanbesteden heeft geleid tot verslechtering van het streekvervoer? Zo ja, welke alternatieven ziet u hiervoor?” Eén suggestie doet hij alvast: “Kunt u samen met de verantwoordelijke provincies kijken naar de mogelijkheden om de concessies over te nemen in eigen beheer?”

Van Kent stelt dat al 25 procent minder wordt gereden dan was toegezegd. In Flevoland, Gelderland en Overijssel wil EBS 10 procent van alle ritten schrappen. In Noord-Holland wordt een afgeschaalde vakantiedienstregeling gereden.

Om hoeveel procent het in Zaanstreek-Waterland gaat, heeft EBS niet bekend gemaakt, het is niet meer mogelijk om na te gaan hoeveel EBS laat uitvallen omdat die geschrapte ritten niet meer in de app te zien zijn. De Vervoerregio lijkt de busmaatschappij te steunen in het achterhouden van deze informatie.

Regioraad

De Orkaan vroeg de Vervoerregio om de weekrapporten die EBS aan de Vervoerregio stuurt over de uitval, maar die krijgen we dus niet:

“Op dit moment is met de regioraad afgesproken dat er een maandelijkse rapportage wordt gedeeld over de EBS uitval. Los daarvan is het gebruikelijk dat we dit soort informatie altijd eerst naar de regioraadsleden en stakeholders sturen voordat we deze delen met de pers. Afgelopen donderdag heeft de heer Kerkhoven in het Zaans beraad aangegeven voornemens te zijn een verzoek in te dienen in de regioraad voor een wekelijkse rapportage over de EBS uitval. Omdat dit eerst ingewilligd moet worden door de regioraad kan ik nog niet op de zaken vooruitlopen. De eerstvolgende regioraad vindt plaats op 5 maart.”

Het antwoord roept vooral vragen op. Ten eerste kan er niks met de regioraad zijn afgesproken omdat de maandelijkse rapporten pas op 19 januari door bestuurder Gerard Slegers zijn aangekondigd: “wij stellen vanaf deze maand op basis van de weekoverzichten van EBS een maandrapportage voor u op.” De Regioraad heeft daarna niet vergaderd, dus van een afspraak kan geen sprake zijn. Dat het ‘gebruikelijk’ is eerst regioraadsleden te informeren is een smoesje om de weekrapporten geheim te houden terwijl ze gewoon openbaar zouden moeten zijn. En dat we het niet krijgen omdat “Kerkhoven in het Zaans beraad heeft aangegeven voornemens te zijn een verzoek in te dienen in de regioraad voor een wekelijkse rapportage over de EBS uitval” is ook onzin. Dat een lid een ‘voornemen’ heeft (dus die vragen nog niet gesteld heeft) kan nooit een reden zijn om iets niet openbaar te maken, opnieuw een smoesje van de Vervoerregio om de daadwerkelijke uitval onder de pet te houden.

Maar waarom? Wat is het belang van de Vervoerregio om te melden dat de ‘verwijtbare’ uitval (wat is dat eigenlijk?) bij EBS de laatste week van januari slechts 1,4 procent was? Reizigers hebben een geheel andere beleving. Waarom moet EBS uit de wind gehouden worden? De Orkaan gaat de vraag omzetten in een formeel Woo-verzoek (Wet openbare overheid).

Door Piet Bakker: Bronnen: Kamervragen, antwoord van Vervoerregio, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: De Orkaan.