Lage opkomst nekt referendum, raad beslist over cultuurcluster

Met een opkomst van 19,78 procent van de stemgerechtigden (24.077 stemmen) heeft het referendum over het cultuurcluster geen geldige uitslag opgeleverd. 19.449 (81 procent van de stemmers) was tegen, 4.563 mensen (19 procent) stemde voor.

De coalitie van VVD, PvdA, ROSA, D66, CDA en CU heeft afgesproken de beslissing in dit geval door de gemeenteraad te laten nemen.

In de raad hebben de tegenstanders van het cultuurcluster een meerderheid. De voltallige oppositie minus de drie stemmen van GroenLinks zullen tegenstemmen maar omdat ook collegepartij ROSA tegen is, levert dat in principe een meerderheid van 20 op.

Kultuurklutser Jan de Bruin was blij.

Het afblazen van het cultuurcluster legt een zware taak op de schouders van het college. Niet alleen moet er een nieuwe bestemming voor de lege plek tegenover het Stadhuis op die moet worden opgevuld volgens een contract met de NS. Ook moet een plek gezocht worden voor een poppodium (dat de coalitie heeft beloofd te realiseren) en voor de Bieb, delen van Fluxus en Zaanradio. Met de Fabriek moeten nieuwe afspraken worden gemaakt.

Op maandag 25 juni wordt in een extra raadsvergadering over de uitslag van het referendum gesproken. Foto boven Jan de Bruin en Peter Goldstein van actiegroep Kultuurklutser horen de uitslag van burgemeester Jan Hamming. Onder burgemeester Hamming geïnterviewd op de plek waar het cultuurcluster had moeten komen.

 

 

Deel dit artikel:

44 reacties

 • Erik Esteie

  Ondanks de lage opkomst moet het toch wel iets zeggen dat 81% tegen gestemd heeft….

  • Tjeerd Bosma

   Het zegt zoals vaak bij referenda dat het makkelijker is de tegenstem te mobiliseren dan de voor stem.

  • Bruce

   Dat is maar rond 15% van de stemgerechtigden, dus ik weet niet hoeveel het zegt. Het kan bijvoorbeeld worden geïnterpreteerd dat er een sterke meerderheid tegen is, maar dat niet iedereen de moeite nam om te gaan stemmen. Maar je zou ook kunnen speculeren dat zo’n 80% van alle stemgerechtigden geen uitgesproken voorkeur voor of tegen heeft. Of dat iedereen die tegen was heeft gestemd, en mensen die voor waren wegbleven vanwege de vraag rond de geldigheid.

   Ik had persoonlijk geen sterke mening over het cluster, maar ik ben wel van mening dat er snel duidelijkheid moet komen over hoe die plek wordt ingevuld (wat er komt als het cluster niet doorgaat), en wanneer de verwachting is dat de bouwwerkzaamheden klaar zullen zijn. Het mag nu wel gedaan zijn met de vertragingen!

  • Fons

   De uitkomst verteld ons ook dat de zwijgende meerderheid van 81% het voorgenomen besluit wel goed vond. Dat zat ook in de vraagstelling- die was immers of je VOOR of TEGEN het raadsbesluit was voor realisatie van de cultuurcluster. Dat impliceert dus dat de raad de beslissing genomen heeft de cultuurcluster te realiseren. Waarom zou je dan VOOR stemmmen. Met deze vraagstelling heb je alleen belang te gaan stemmen wanneer je TEGEN bent. Voorstemmer gaan in dat geval alleen stemmen indien ze verwachten dat het aantal NEE stemmers hoger zou zijn dan 30%. En die verwachting was er niet. Hoewel het raadsbesluit al genomen was gaat de raad nu toch opnieuw een besluit nemen. En daarmee lijkt de minderheid het opnieuw te winnen van de zwijgende meerderheid.

   • Bruce

    Zoals ik al zei, er zijn meerdere manieren om het uit te leggen. Wij kunnen vrij weinig zeggen over wat die 81% vond, omdat zij niet hebben aangegeven wat zij vonden. Misschien waren zij voor het cluster, en wilden ze het referendum geen legitimiteit geven, of misschien waren ze tegen, en hadden ze begrepen dat de raad wellicht bij een ongeldig referendum toch tegen het cluster zou stemmen…wie weet wat deze mensen vinden? Ik denk niet dat je meteen kan concluderen dat 81% vóór het cluster is.

    • Erik Esteie

     Als dit een steekproef had geweest dan had het zeer representatief geweest en dan doet het er niet toe wat men denkt wat anderen gestemd zouden kunnen hebben

     Hier een stukje over de geldigheid van een onderzoek(steekproef) en dit referendum zit hier qua respons ver, heel ver, boven

     Maar goed, het doet er niet meer toe, voor een referendum gelden andere (oneerlijke)spelregels

     ——————
     De vier criteria voor representatief onderzoek
     Het aantal respondenten in uw steekproef moet voldoende groot zijn

     Afhankelijk van de grootte van de totale populatie en de gewenste betrouwbaarheid variëren deze aantallen aanzienlijk. Voorbeeld: indien u 100 Nederlanders in uw steekproef hebt en u wilt iets zeggen over geheel Nederland, dan is het aantal in uw steekproef te klein. Met andere woorden: de aantallen zijn dusdanig klein dat de kans op ‘toevalligheden’ erg groot is. Maar als u 100 klanten heeft en u hebt 40 klanten in uw steekproef, dan is het aantal weliswaar klein in absolute aantallen, maar gezien de groep een behoorlijk percentage.

     De verhouding deelnemers/niet-deelnemers moet voldoende hoog zijn

     Voorbeeld: als u 60 klanten heeft uitgenodigd om deel te nemen en 40 hebben daadwerkelijk deelgenomen, dan heeft u een respons van 67 procent. Dit kan bestempeld worden als een hoge respons en is dus een belangrijke indicator van representatief onderzoek. Indien u onderzoek doet onder de ‘Nederlander’ en u hebt 20.000 Nederlanders uitgenodigd met een onderzoek over een bepaald thema en er hebben er 1.000 gereageerd, dan heeft u qua aantallen een behoorlijke steekproef. Het deelnemingspercentage is met 5 procent echter bijzonder laag. De kans dat de niet-deelnemers andere meningen en/of behoeften hebben is behoorlijk groot.

     De opbouw van de steekproef komt overeen met de opbouw van de totale populatie

     Ook al hebt u een grote steekproef qua aantallen en ook qua respons, als de deelnemers voornamelijk grote klanten zijn en de niet-deelnemers zijn ‘kleine’ klanten, dan kunt u geen uitspraak doen over uw totale klantenpopulatie. Met andere woorden: de opbouw van de steekproef die u hebt verkregen moet op belangrijke kenmerken (zoals grootte klanten, geslacht, leeftijd, etc.) overeenkomen met de totale populatie.

     Er zijn geen systematische verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers

     Er kunnen systematische verschillen zijn tussen de deelnemers en de niet-deelnemers. Als er bijvoorbeeld relatief gezien weinig klanten hebben gereageerd, dan nog hoeft het onderzoek niet direct als niet-representatief bestempeld te worden. Er is dan nader onderzoek nodig onder de non-respons. Als blijkt dat een paar niet-deelnemers juist niet hebben meegedaan omdat ze ontevreden zijn, dan is er dus aanleiding dat de groep niet-deelnemers minder tevreden is dan de groep deelnemers. In dit geval is het onderzoek niet representatief. Maar als blijkt dat het kwam omdat men toevallig op vakantie was, druk etc, (en niet omdat men ontevreden is over de organisatie) dan is het geen systematisch verschil, maar een toevalligheid.

     https://onderzoekstool.nl/kennis/representatief-onderzoek

     • Mark

      Grappig. De laatste twee punten uit de copy paste geven exact aan waarom dit referendum geen representatieve steekproef is.

  • Anne de Jong

   81% zegt werkelijk helemaal niets en het betekent ook helemaal niets!
   Dit referendum betekent ook helemaal niets.

   • Jeroen

    Jawel, namelijk het volgende:
    – 122.000 mensen zijn uitgenodigd om te stemmen
    – 97.000 mensen hebben niet gestemd 80%
    – 20.000 mensen waren tegen 16%
    – 5.000 mensen waren voor 4%

    Dus, met andere woorden: 16% was tegen het raadsbesluit, 80% was niet tegen het raadsbesluit en 4% was voor het raadsbesluit.

  • Veronderstel indien de Cultuurcluster wel doorgang zou vinden ;dan zou dit mogelijk kunnen resulteren in een hogere gemeente belasting ?; die toch al landelijk bijna tot de hoogste behoord ? Mogelijk (in)(direct)veroorzaakt door het Inverdamproject ? Indien men dit gereraliseerd zou hebben, dan was de opkomst mogelijk minimaal meer geweest dan 31 % ? waarvan dan minimaal 81 % mogelijk logestiek ook tegengestemd zou hebben? Maar de meeste mensen denken daar niet aan nml. Oorzaak en Gevolg. van >>>>>mogelijk hogere gemeentebelastingen ?

 • Monique

  De Lage opkomst is ook een signaal dat het vele Zaankanters helemaal niets interesseert. Ik vind dat ook wel triest, maar betekent in ieder geval dat er geen behoefte is aan een cultuurcluster. En 19.000 stemmen tegen geeft dit ook aan, ondanks dat het referendum ongeldig is.

 • joop tralala

  En nu stoppen met dat gezeur dat al teveel gekost heeft. Nu is het aan de partijen waar de Zaanse bevolking op gestemd heeft om te bepalen. Lijkt mij duidelijk dat de meerderheid voor een cultuurcluster zal moeten zijn, gezien het aantal tegenstemmers en 81% niet resp. voorstemmers.

  • Durk

   Wat een “tralala” verhaal als de “meerderheid” zo voor was…….,
   waarom hebben die dan niet gestemd……..? (zo kan ik ook rekenen…….)
   Trek jij op een “tralala” manier je knip als straks de kosten “on” verhoopt
   de pan uitlopen……..?

   • Fons

    De vraagstelling was of je voor of tegen het genomen raadsbesluit was. GENOMEN raadsbesluit. Niet stemmen is stilzwijgend akkoord gaan met het genomen raadsbesluit. Dus zijn ook in mijn ogen de tegenstemmers in de minderheid.

 • Adri Stet

  De geheel procedure rondom het referendum is een grote (politieke en juridische) chaos. Jan de Bruin heeft na jaren strijd van de rechtbank gelijk gekregen. Het referendum is er uiteindelijk gekomen en dat blijkt nu ongeldig te zijn wegens een te lage opkomst (dit ongeacht de uitkomst).
  Ik heb voor het cultuurhuis gestemd.

  De enig juridisch juiste conclusie bij een ongeldig referendum is dat het bestreden raadsbesluit onherroepelijk is geworden. Telkens worden helaas spelregels tussentijds veranderd. Eigenlijk was alleen het besluit van de ophoging van het budget referendabel. Maar het besluit over het cultuurhuis werd het. Dat zij zo.
  Vervolgens besluit de politiek zeer onlangs dat bij een ongeldig referendum het cultuurhuis een vrije kwestie wordt. Weer een spelregel dat tussentijds aangepast wordt. De stemkaarten lagen warempel al in huis.

  Volgende week komt de raad bijeen. Dit wordt een jarenlang slepende nieuwe Busbrugkwestie als het cultuurhuis er niet komt. Er wordt namelijk daarmee helemaal niets opgelost. En alles komt op de lange baan. Daar krijgt de Raad nog spijt van. Flexus, de Fabriek, en de Bieb komen in de knel. De cultuur is de Sjaak…

  • Arjan

   Als Zaandammer kan je deze mening hebben. Maar helaas… Zaanstad bestaat uit nog 6 gemeenten. Deze zullen verder worden uitgehold en nu op het gebied van Cultuur. Niemand gaat meer naar de bibliotheek als men 5 euro per uur moet betalen voor parkeren. Er zijn legio panden in de Zaanstreek die kunnen dienen als lokatie voor alles wat in het Cultuurhuis zou komen.

   De Bres in Wormerveer en De Bullekerk in Zaandam zijn twee voorbeelden. Verder is er veel inudstrieel erfgoed wat een mooie tweede bestemming kan krijgen.

   Wel eens in Maastricht geweest in de mooiste boekhandel van Nederland? https://www.libris.nl/dominicanen Zo kan je een kerk ook gebruiken.. prachtig.

   • Themx

    Zaanstad bestaat niet uit 6 gemeenten, maar uit 6 voormalige gemeentes. Zaanstad is de gemeente.

    Hoewel het lijkt alsof er meer in Zaandam gebeurd dan in de andere vormalige gemeentes, is dat natuurlijk niet gek. 55% van de inwoners wonen in Zaandam. Dat houdt in dat er dus 5x vaker een voorziening wordt gepland in Zaandam dan elders.

    Wen aub ook eens na 40 jaar aan het idee dat de oude gemeentes niet meer bestaan, maar meer als wijknamen functioneren.

    Zo wordt op de snelweg Koog a/d Zaan niet meer aangegeven als Koog a/d Zaan, maar Zaanstad – Oud Koog.

    Ook steeds meer navigatiesystemen stappen over op Zaanstad ipv Zaandam.

    Ik ben voorstander van Het cultuurcluster. Daarom ging ik niet stemmen. Redenatie, als ik voor elk gebouw moet stemmen waar ik niet tegen ben kan ik 30x per maand naar de stembus.

    • De Orkaan

     Volgens ons zelfs 7: Zaandam, Koog a/d Zaan, Zaandijk, Westzaan, Wormerveer, Assendelft en Krommenie (en Wormer ontsnapte).

    • Siem

     Goh leuk dat je dat weet. Ik keur elke week tientallen navigatie systemen, En heb er nog geeneens meegemaakt die alleen Zaanstad als aanduiding heeft. Wat zal jij vaak de weg kwijt zijn. En niet alleen in het verkeer. Degen die een geldverslindend cultuurcluster willen ten koste van belangrijkere dingen. Zijn zowieso de weg kwijt, of handelen uit eigenbelang

   • Henk S.

    Onze Zaanse bevolking bestaat voornamelijk uit arbeiders. Er is te weinig publiek voor een bibliotheek van dat niveau. Onze Bruna loopt lekker, maar daar blijft het ook bij.
    Daarnaast gaan Zaandammers ook niet lekker naar Wormerveer, Krommenie om cultuur te gaan snuiven dus er zou een verspreiding moeten zijn van cultuur, met het meest intensieve gedeelte in Zaandam, aangezien decennia terug is beslist dat de dorpen dorps blijven, en Zaandam een ‘echte’ stad wordt. Toch?

    • Arjan

     Dus als ik U goed begrijpt maken alleen Zaandammers gebruik van het cultuuraanbod in Zaandam?

     Ik pleit er voor om bestaande gebouwen te herinrichten en daarmee deze panden te behoeden van sloop. Verder kan ook bijvoorbeeld de Synagoge op de Gedempte Gracht gebruikt worden. Of de oude Verkade fabrieken. het zijn maar voorbeelden.

     Een historisch pand kan ook heel veel inspiratie bieden.

    • Tristan

     Onze Zaanse bevolking bestaat voornamelijk uit arbeiders. Er is te weinig publiek voor een bibliotheek van dat niveau

     pfffff…. wat een aanname… een arbeider is iemand die werkt, toch? Dus iemand die werkt heeft niet genoeg ‘niveau’ voor een bibliotheek?

     Beetje kansloos…. Geen aanname, een mening

   • Bruce

    Hoeveel bieb bezoekers gaan alleen als ze met de auto kunnen? De locatie bij het station is toch goed bereikbaar per fiets, trein en bus? En als je echt met de auto wil kun je bij de Deen het eerste uur gratis parkeren (en daarna voor aanzienlijk minder dan €5 per uur). Ik denk dat we wel redelijk klaar zijn met voorzieningen aan stadsranden plaatsen met gigantische parkeerterreinen, zodat iedereen met de auto kan komen. Overigens, de boekhandelkerk in Maastricht is inderdaad prachtig, ik ben er ook geweest, maar daar kun je ook niet gratis voor de deur staan! 😉

   • Zoals al eerder gezegd door een wijs persoon; het punt is zelfredzaamheid. Tegenwoordig moeten alle gebouwen zelfstandig toegankelijk zijn voor mindervaliden. Dus of je nu doof, blind, rolstoelafhankelijk of zonder kracht in je ledematen bent, je moet altijd zonder hulp binnen of buiten kunnen komen en gebruik kunnen maken van faciliteiten zoals een WC, een balie, een bar, etc. Dat maakt de Bullekerk, de Fabriek, de bieb en andere oude prachtige panden ongeschikt.

 • Gladoor

  Duidelijke uitkomst. Het bestaande besluit blijft zoals het er al jaren was, namelijk het raadsbesluit. Geen geforceerde correctie. Uit de opkomst blijkt m.i. dat de meerderheid geen aanleiding heeft gezien om de moeite te nemen om het raadsbesluit terug te draaien.

 • De opkomst was – zoals ik had verwacht – te laag, dus de uitslag is ongeldig.
  Als het referendum gewoon tijdens de verkiezingen had plaatsgevonden had het wellicht wél een geldige uitslag opgeleverd…(!)
  Het lijkt me ook niet dat het dan hele een andere verhouding (tegen-voor) had opgeleverd, dus het is in elk geval een belangrijk signaal.
  Hoe je het ook wil interpreteren, het cult(d)uurcluster heeft – zonder dat het er daadwerkelijk staat – met al dit gedoe al een deel van zijn missie volbracht: Het heeft (veel) meer aandacht voor cultuur en verbinding opgeleverd 🙂

 • herman aartsen

  Niet alleen Maastricht heeft een bieb in een kerk. Ook in Zutphen hebben ze een pracht van een bieb in een kerkgebouw.

  • Arjan

   Inderdaad. Dit is wel een beproefd concept wat werkt. Een cultuurcluster is al meerdere malen gedaan in vergelijkbare steden/dorpen en overal is het een schip van bijleg

 • nico

  Maak er een mooi groen stukje natuur van in die Inverdan-steenwoestijn.
  Heel misleidend dat partijen die zich democratisch noemen
  een minderheidsstandpunt over hun graf willen doordrukken.
  Schamen jullie je niet?

  • Eelco

   Precies, een mooi park, schuin aflopend naar beneden. Met fontein of watertje, bankjes, lekker in de zon. Muziektent erbij en eronder de fietsenstalling. VVV in een kiosk-achtig gebouw, terrasje erbij. Leuk!

 • Paladijn

  Ik denk dat veel stemgerechtigden buiten Zaandam het niet nodig vonden om hun stem uit te brengen om de reden dat het cluster- zoals zoveel projecten- een heel groot “zaandams”gehalte heeft. Wat kan iemand uit Krommenie, Wormerveer, Westzaan enz het nou schelen wat er naast het station Zaandam komt. Wanneer alles op Zaandam gericht is en gecentraliseerd wordt zal het je als niet Zaandam inwoner van de rest van de Gemeente Zaanstad allemaal een zorg zijn.

  • martin

   Paladijn, het gaat er niet om dat er een cultuurcluster in Zaandam komt, het gaat erom dat daarmee het budget voor cultuur in de omliggende dorpen (waar 45% van de inwoners van Zaanstad woont) verdwijnt.

   Ik gun Zaandam zeker een cultureel centrum, als de organisaties/medewerkers/vrijwilligers/bezoekers dat willen. Ik gun alleen de dorpen ook hun culturele plekken.

   In een tijd waarin herbestemming van panden zeer interessante resultaten oplevert qua invulling en behoud van deze panden, lijkt mij de investering in nieuwbouw niet op zijn plaats.

 • nico

  Veel mensen vonden stemmen te veel moeite denk ik, de raadsmeerderheid is nu tegen dus waarvoor die poppenkast zullen ze gedacht hebben?
  Al met al bijna 5 miljoen verspilt aan plannen en referendum. Goed zo!

 • joop tralala

  Altijd boeiend om te zien hoe verliezers toch maar steeds weer proberen hun gelijk te halen. Verliezen moet je kunnen!

 • rj

  De mensen hier verkwanselen zelf de democratie, voor zover die al bestaat. DIT was het moment geweest om daarvan te profiteren. De mening werd gevraagd en niet gegeven.

  Ik sprak tal van mensen die hun schouders ophaalden en niet zouden gaan stemmen. Het boeit ze niet. Ze zijn murf van het systeem dat níet democratisch is maar van de oorspronkelijke mens niets maar dan ook niets overlaat in tijd van minimaal twaalf jaar school. Gevoel wordt verjaagd en verboden. Een lege mens blijft over..

  Geen wonder dat we met een ‘leger’ aan zombies te doen hebben die het allemaal niet kan bommen èn het systeem nog verdedigen ook. Een pijnlijk moment om daarmee geconfronteerd te worden. Maar wel duidelijk dat er iets volstrekt mankeert aan onze manier van samen-leven. In een samenleving die niet samen-leeft.

  Er is geen enkele samenhang hier. Mensen ‘doen maar wat’ en interesseren zich nergens voor. Ze willen met rust gelaten worden maar beseffen niet dat het daarvoor te laat is en ze dus hun mond open moeten trekken.

  Tijd om te gaan samen-leven, dus. Hoe krijgen we hier een community van mensen die betrokken zijn?

  Wie had gewild had de stem via volmacht kunnen uitbrengen, of zelf, tussen 7:30 en 21 uur. Tijd zat.
  Niet stemmen is niet willen en getuigt van desinteresse. De rest is drogreden oftewel onzin. Zo zit het en niet anders. Wees liever eerlijk en duidelijk.

  Één voordeel: de gemeenteraad kan alsnog de uitslag, die volgens de ‘regels’ te kort schiet en niet geldig is, als argument gebruiken.
  Wat het volk wil is duidelijk. Men wil het cluster niet. Niet op deze manier.
  Het merendeel der mensen is echter niet in dit onderwerp (en eigenlijk nergens in) te interesseren.
  rj

  blog:
  http://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/03/de-wonderlijke-energie-van-kinderen.html

  – redactie? graag vorige reactie verwijderen ivm fouten –

  • Fons

   Je kunt het ook anders vertalen. r.j. De vraagstelling was immers “bent u tegen of voor het genomen besluit de cultuurcluster te realiseren”. Niet z’n slimme vraagstelling volgens mij. Want waarom zouden, op basis van deze vraagstelling, voorstemmers hun stem moeten uitbrengen wanneer zij het eens zijn met het genomen besluit. Dus kun je ook stellen dat ruim 80% achter het genomen raadsbesluit staat om de cultuurcluster te realiseren.

  • Ton van Harlingen

   De reageerder rj snapt wel dat Zaanstad geen ziel meer heeft, dus eigenlijk dood is. De tent nieuw leven inblazen met een cultuurcluster is gedoemd te mislukken en, het zou weleens een grafmonument kunnen worden, verhoogt alleen de toch al torenhoge morele en financiële schuld. Laat men het maar weer eens proberen met het christelijk geloof en herstel van de Nieuwtestamentische gemeente. De ingrediënten voor een wedergeboorte zijn nog altijd aanwezig, maar de tijd dringt.

 • Anne de Jong

  Een gebouw betekent helemaal niets.
  De mensen die in dit gebouw willen werken en iets creëren of leren zijn van grote betekenis!
  De mensen van Fluxus en het Poppodium en ook het Filmhuis en Babel noem maar op. Dus van grote betekenis.
  Ze zien het zitten om in dat gebouw samen te werken en te creëren en leren.
  Ze doen dit al jaren heel goed dus poten af van het te bouwen gebouw en de gekozen plek.
  Stimuleer en faciliteer deze betekenisvolle Zaanse mensen aub vanuit ons bestuur en politiek.
  Bevrijd ze uit hun niet meer zo geschikte plekken nu het kan.

 • Berghower

  Hoezo er moet iets komen,leg een stukje groen aan met bankjes waar je kan zitten alles hoeft niet bebouwd worden.

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *