In het weekend van 25 en 26 augustus wordt bij de tijdelijke Beatrixbrug in Westknollendam het beweegbare brugdek gemonteerd. De tijdelijke brug vervangt vanaf 8 september de huidige brug die geheel vernieuwd wordt.

Van vrijdag 24 augustus 20.00 uur tot en met maandag 27 augustus 5.00 uur is de Tapsloot bij de Beatrixbrug in Westknollendam gestremd voor alle scheepvaart. De Tapsloot is het verbindingsstuk tussen Zaan en de Markervaart en Noordhollands Kanaal.

De provincie Noord-Holland verricht groot onderhoud aan de N246 en N244, van Wormerveer tot Alkmaar. Onderdeel van de werkzaamheden is de vernieuwing van de Beatrixbrug. Om de doorstroming van het wegverkeer zoveel mogelijk te garanderen, komt naast de huidige Beatrixbrug, een tijdelijke brug met één rijstrook voor iedere rijrichting en een fietspad. De tijdelijke brug wordt op 8 september in gebruik genomen. De tijdelijke brug kan geopend worden om scheepvaartverkeer te laten passeren.

Voor de recreatievaart loopt de omleidingsroute via de Knollendammervaart en de Kogerpolderbrug. Dit is tevens de adviesroute voor de hele periode dat er werkzaamheden aan de Beatrixbrug zijn.

De tijdelijke Beatrixbrug heeft een maximale doorvaarhoogte van 1,5 meter in gesloten toestand. De breedte van de doorvaart is dan maximaal 12,5 meter.

Op de route van de N246 en N244 komt ook een nieuwe rotonde, nieuwe afslagen en nieuwe fietsoversteekplaatsen. Volgens de huidige planning is eind 2019 het gehele werk klaar.

Meer informatie op de site van de Provincie Noord-Holland.