De nieuwbouwplannen voor obs de Rietkraag in Oostzaan brachten veel beroering teweeg bij direct omwonenden. Zij vreesden dat de eerste plannen al definitief zouden zijn en dat inspraakprocedure weinig zin had. Er is wel voor nieuwbouw gekozen, maar waar de school moet komen en of er een tijdelijke noodschool moet worden gebouwd is nog niet bekend. 

In de buurt vroeg men zich af waarom er gekozen werd voor nieuwbouw, zou renovatie geen optie zijn? Dat zou wellicht goedkoper zijn maar met het oog op het teruglopend aantal leerlingen ook realistischer. Een gebouw van tien meter hoog zou niet in de groene wijk passen, openbaar groen zou verdwijnen en het bestaande buurtspeelplein zou na schooltijden niet meer openbaar zijn.

Ook zou het onveilig tijdens de bouwfase zijn. Bovendien vreesde de buurt een tekort aan parkeergelegenheid.

Bj de school willen ze het liefste nieuwbouw, ze vinden dat het gebouw aan het eind van haar levensfase is. Het gaat overigens niet alleen om een school, maar ook om kinderopvang en woningen.

Bij een overleg in november 2023 werd duidelijk dat renovatie zelfs duurder zou zijn dan nieuwbouw. De gemeente heeft wel toegezegd dat twee varianten zullen worden onderzocht.

Omdat de nieuwe school meer oppervlakte krijgt en de bouwkosten zijn gestegen heeft het college van Oostzaan de eerdere bekostigingsplannen ingetrokken. De gemeenteraad had in november 2023 in de begroting voor 2024 € 8.280.500 uitgetrokken voor de nieuwbouw van 1.400 m2 school en voor een tijdelijke noodschool. De kinderopvang zal zelf voor de financiering moeten zorgen.

Het bestuur van Opspoor (onderwijs in Purmerend, Waterland en Oostzaan) heeft aangegeven niet verantwoordelijk te willen zijn voor de bouw als er gebouwd moet worden in combinatie met woningen. Volgens Opspoor moet de gemeente dan zelf bouwen. 

De gemeenteraadscommissie gaat op 7 maart over het plan praten. De hoofdvarianten zijn (1) nieuwbouw op een andere plek dan de huidige school, met woningen; en (2) nieuwbouw op de huidige plek van de school met daarop appartementen. Bij deze laatste variant is een tijdelijke noodschool nodig. De buurt en het schoolbestuur lijken voorkeur te hebben voor variant 2.

De school zegt maximaal twee noodlocaties nodig te hebben om verantwoord onderwijs te kunnen geven. Oostzaan heeft al aangegeven dat alternatieve locaties eigenlijk niet beschikbaar zijn. De bouw van een tijdelijke noodschool zou een oplossing zijn. Voor nieuwbouw en een noodschool wordt een kostenberekening gemaakt.

De nieuwbouwvarianten voor obs de Rietkraag en de locatie, de begroting, de opbouw, tijdelijke huisvesting en leerlingenprognose worden besproken in de raadscommissie vergadering op donderdag 7 maart.

Door Caroline Boone. Foto van website De Rietkraag.