De Zaanstreek kent een levendig verenigingsleven. Er wordt volop gesport, enthousiast gemusiceerd, betrokken toneel gespeeld, met gevoel geschilderd, inlevend gelezen en hartgrondig gedicht.

Maar nog lang niet genoeg en nog lang niet door iedereen. Dan kan natuurlijk beter.

De hele maand september is het bij De Orkaan Grote Club-actie! Vandaag:

Zaans Erfgoed

De Zaanstreek zo herkenbaar mogelijk houden, daar zet Zaans Erfgoed zich voor in. Vrijwilligers van onze vereniging werken al 60 jaar lang voor behoud van het streekeigene. Wij begonnen met het stichten van de Zaanse Schans – niet iedereen weet dat. Maar we zetten ons in voor àl het moois dat de Zaanstreek te bieden heeft, en – zeggen we met trots – dat is niet weinig!

Waar heeft Zaans Erfgoed behoefte aan?

Secretaris Ada Hannaart kan je verder informeren, of jouw lidmaatschap verzorgen. 

Bereiken we ook wat met onze inzet? 

Bij ons 50-jarig bestaan in 2011 hadden we nog grote zorgen over:

  • het Hembrugterrein – en zie het nu eens floreren!
  • de Zaandijkerkerk – wat een mooie kern is er dankzij behoud van die kerk inmiddels gekomen!
  • het niet in behandeling nemen van onze voordrachten voor gemeentelijke bescherming door Zaanstad – daar hebben we sinds 2014 gelukkig een convenant over!
  • Sinds 2011 zijn er nog talrijke successen behaald, te veel om hier te noemen, altijd in samenwerking met andere partijen

Sinds 2016 hebben we Zaanse kennis voor iedereen toegankelijk gemaakt via:

We leggen verbinding tussen allerlei clubs uit het historische veld via

  • Erfgoedmarkten – 2007, 2009, 2015 en 2018
  • de Grote Zaanse Geschiedenisquiz – vanaf 2016 elk jaar in de Maand van de Geschiedenis
  • de Platformvergaderingen – jaarlijks in mei

We werken sowieso in allerlei verbanden samen, denk aan plaatselijke historische instellingen, bewonersgroepen, projectontwikkelaars en erfgoed-ambtenaren van Wormerland en Zaanstad. Het convenant met Zaanstad over het aantal jaarlijks aantal te beschermen panden werkt: vorig jaar kregen 23 panden de gemeentelijke monumentenstatus.

Veel van wat wij beschermenswaard vinden leest u terug in belangrijke, in 2020 vastgestelde nota Linten, Dijken en Paden. Daaraan hebben we flink bijgedragen. Ons tijdschrift – elk kwartaal gratis in de brievenbus voor leden – is zeer divers, en wordt hoog gewaardeerd .

Kijk ook maar eens rond op onze website.

Hier alle afleveringen van de Grote Clubactie van De Orkaan.