Bewoners en omwonenden van de Peperstraat vinden dat zo onvoldoende op de hoogte gehouden worden door de gemeente en de ontwikkelaar over wat er staat te gebeuren met de sloop en de herhuisvesting.

Om hun wensen kracht bij te zetten gaan bewoners op donderdag 10 maart voor het gemeentehuis* van Zaanstad tussen 17.00 en 18.00 uur actie voeren.

Bewoners willen “gehoord worden, serieus behandeld worden en de juiste informatie krijgen” en volgens hun ervaring is dat bij de gemeente Zaanstad niet het geval: “wij willen met onze actie duidelijk maken dat er een structureel probleem ligt bij de verantwoordelijken van deze gemeente.”

Aanvankelijk zou de actie op 17 februari zijn, maar vanwege de storm op de dag werd dat afgelast. Op 10 maart is vanaf 18.00 uur een raadsvergadering gepland – de laatste van deze raad.

De actiegroep Tegen de Sloop Peperstraat en de Bewonerscommissie Peperstraat willen de “enorme discrepanties laten zien tussen de verkiezingsprogramma’s en de daadwerkelijke handelswijze van diverse fracties.”

De actievoerders zullen met een informatiestandje voor het gemeentehuis staan en bewoners en andere belangstellenden informatie geven over de Peperstraat. Ook willen ze raadsleden “de mogelijkheid geven om uit te leggen waarom de verkiezingsprogramma’s niet overeenkomen met de eerder genomen acties in de raad of het college.”

Foto: (Leyena vd Laan) van vorige actie bij het stadhuis.

* De actievoerders noemen het gemeentehuis correct ‘gemeentehuis’. Zaanstad geeft B&W de opdracht alleen maar over Stadhuis en ‘Onze Stad‘ (die we mooier gaan maken) te praten. Maar Zaanstad is natuurlijk helemaal geen stad. Het is een gemeente – daar is niks mis mee, maar het levert kennelijk bij de bestuurders zo’n minderwaardigheidscomplex op dat ze alleen maar over Stad kunnen praten.