Piet past zich aan op 92% van de Zaanse basisscholen (die reageerden)

Uit een peiling van Bureau Discriminatiezaken onder 113 basisscholen in de Zaanstreek en Waterland over de manier waarop Sinterklaas gevierd gaat worden, blijkt dat 92% van de respondenten kiest voor een piet die past bij de huidige tijd.

Van de 113 aangeschreven scholen, reageerden er 24. Daarvan gaven er twee aan dat ze vasthouden aan zwarte en/of bruine pieten. De rest volgen de lijn van het NTR-Sinterklaasjournaal en zij zullen roetveeg-en/of kleurenpieten inzetten.

‘Tot voor kort maakten vrijwel alle Zaans-Waterlandse scholen alleen gebruik van Zwarte Pieten.’ meldt het Bureau Discriminatiezaken:

‘De passende alternatieven doen recht aan de traditie en nemen toch veel bezwaren weg over stereotypen. Het toont aan dat een deel van de bassischolen met de tijd meegaat en bereid is om op een andere manier om te gaan met de oude figuur van Zwarte Piet.’

 

 

Deel dit artikel:

15 reacties

 • Greet Vonk

  De titel is fout. Het gaat om 92% van de 24 basisscholen die gereageerd hebben. Niet 92% van alle 113 Zaanse scholen.

  • Merel Kan

   Je hebt gelijk, Greet! We passen het aan, dank.

   • Anneli Delfos

    Directeuren en leraren van basisscholen die anno 2018 nog steeds niet begrijpen dat het beter is om roetveegpieten in te zetten, moeten verplicht nascholing volgen over ons koloniale verleden. Wat een gebrek aan historisch besef.

 • Piet Zwikker.

  Dus 80% van de scholen heeft niet gereageerd op het bureau van Eric Schaap.
  Dus bovenschrift is wel een beetje suggestief.

 • Roel

  Bureau Discriminatiezaken: helaas moeten wij de Orkaan er weer op wijzen, dat het geen discriminatie is, lees hier over de jurisprudentie hierbij verzoek ik ook de Orkaan zich niet te bedienen van leugens,en achterklap.

  • Merel Kan

   Hoi Roel, ik heb sterk de neiging om je onder moderatie te zetten. Niet eens omdat je ons beschuldigt van ‘leugens en achterklap’ maar om je tegen jezelf te beschermen. Zoveel onzin-reacties achter elkaar is niet echt gezond.

 • 24 reacties op 113 is veel. Dat mag je wel als representatief beschouwen. Scholen kunnen het best beoordelen hoe het feest gevierd hoort te worden. Ik heb het als leerkracht altijd met veel plezier gevierd en heb altijd geprobeerd het in een inclusief kader te plaatsen. Vooral kinderen met een heel donkere huidkleur hadden moeite met het feest, die probeerde ik altijd extra te ondersteunen. Destijds (30 jaar geleden) heb ik ook al geprobeerd om kleurenpieten toe te voegen, maar ook toen al werd ik voor gek verklaard. Intercultureel onderwijs was niet populair, maar net zoals inclusief onderwijs, wel nodig in een pluriforme samenleving. Het is een langzaam proces, dat uiteindelijk wel geaccepteerd zal worden. Die reacties van 24 basisscholen geven mij hoop. Alvast een goed Sinterklaasfeest toegewenst!

  • Bruce

   Als willekeurig geselecteerde groep zou het vrij veel zijn, en daarom rederij representatief. Op het moment dat alle scholen zijn gevraagd, en zo’n aandeel reageert is het echter wat lastiger te zeggen. Er vindt natuurlijk enige zelfselectie plaats; scholen die ander beleid voeren reageren misschien niet vanwege negatieve reacties.

  • JK

   24 op 113 is veel? Dat is 21% Bij dat ‘opkomstpercentage’ is ook een referendum niet geldig. Dus ook niet representatief of betrouwbaar. Waarschijnlijk hebben vooral de roetveegscholen gereageerd en is straks dus 81% van de Pieten gewoon Piet.

 • Jonathan

  Als je kijkt naar de pestprotocollen van scholen dan blijkt dat er terugkerende elementen zijn. Bij pesten is er sprake van machtsverschillen tussen de pester en het slachtoffer, het pesten gebeurt regelmatig en het houdt niet vanzelf op. Dit komt akelig dicht in de buurt van die ‘leuke’ Zwarte Piet. Ik denk dat scholen ook wel inzien dat ze hier hun principes en gedrag op elkaar moeten afstemmen. Het risico is groot dat kinderen zich door Zwarte Piet aangevallen voelen op hun huidskleur en afkomst, en dat gaat lijnrecht in tegen al die protocollen waar de scholen zo hun best mee doen.

 • Er is nog steeds een groep Nederlanders die denkt dat Nederland een wit land is. In dat denken staat de witte, heteroseksuele man aan de top van de koloniale hiërarchie. Racisme is geen algemeen verschijnsel. Vooroordelen en wij-zij denken zijn dat wel. Zodra er sprake is van groepsidentiteit, worden anderen uitgesloten. Met de term racisme doel ik op structurele uitsluiting op basis van een specifieke ideologie. Racisme is een ideologie die mensen onderverdeelt in “rassen” en die het “witte ras” superieur verklaart. Zodra je hierover begint te praten haken heel veel mensen af, ze willen hier niet over nadenken. Het is de taak van een leerkracht aan deze bewustwording te werken met als doel een leuk Sinterklaasfeest voor iedereen.

  • Anneli Delfos

   Beste Anne Bijlsma,
   Ik hoop van harte dat alle leerkrachten, directeuren en medewerkers van schoolbesturen jouw wijze woorden zullen lezen. Scholen moeten introspectie plegen, en de zwarte piet echt veranderen in een roetveegpiet.
   Leerkrachten moeten opkomen voor ALLE kinderen.

  • A. Harmens

   Misschien zijn het wel deze hoogdravende, ideologisch gemotiveerde algemeenheden en postmoderne prietpraat die het hele debat mede zo onverteerbaar maken.

 • Diederik

  Aan dat hele zware pieten gedoe wordt door tegenstanders een lading gegeven die er volgens mij niet in zit. Er is blijkbaar geen respect voor elkaars gewoontes en gebruiken. En daardoor vallen voor- en tegenstanders elkaar steeds meer lastig. Ik denk overigens dat het een kleine minderheid is die steeds deze discussie voert. De meerderheid kijkt het lijdzaam aan en durft er niks over te zeggen om er geen gedonder van te krijgen.

  Als we echt tolerant zijn in onze, niet meer blanke samenleving, dan kan zwarte piet toch helemaal geen probleem zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *