Uit een peiling van Bureau Discriminatiezaken onder 113 basisscholen in de Zaanstreek en Waterland over de manier waarop Sinterklaas gevierd gaat worden, blijkt dat 92% van de respondenten kiest voor een piet die past bij de huidige tijd.

Van de 113 aangeschreven scholen, reageerden er 24. Daarvan gaven er twee aan dat ze vasthouden aan zwarte en/of bruine pieten. De rest volgen de lijn van het NTR-Sinterklaasjournaal en zij zullen roetveeg-en/of kleurenpieten inzetten.

‘Tot voor kort maakten vrijwel alle Zaans-Waterlandse scholen alleen gebruik van Zwarte Pieten.’ meldt het Bureau Discriminatiezaken:

‘De passende alternatieven doen recht aan de traditie en nemen toch veel bezwaren weg over stereotypen. Het toont aan dat een deel van de bassischolen met de tijd meegaat en bereid is om op een andere manier om te gaan met de oude figuur van Zwarte Piet.’