Pinksteren voor Dummies (plus filmpje)

Wat heerlijk, opnieuw een lang weekend! Maar wat is de betekenis van Pinksteren en waarom vieren we het?

We herdenken op deze dag de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen en de vroege gelovigen van de christelijke kerk. Het wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen, dus tien dagen na Hemelvaart. In Nederland zijn zowel de eerste als de tweede Pinksterdag sinds 1815 officiële feestdagen. De meeste mensen hebben op beide dagen vrij. Veel bedrijven en alle scholen zijn gesloten.

Waarom speelt Pinksteren zo’n belangrijke rol in het christendom? Pinksteren vindt zijn oorsprong in het Joodse Wekenfeest, ook bekend als Sjavoeot. Op deze dag ontving Mozes de Tien Geboden op de berg Sinaï. In Nederland is Pinksteren vooral bekend als een christelijk feest.

Volgens het Nieuwe Testament vond de gebeurtenis van de uitstorting van de Heilige Geest plaats op de dag van Pinksteren. Op die dag waren de apostelen en andere gelovigen bijeengekomen in Jeruzalem. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als een stormwind en verschenen er tongen van vuur die zich op ieder van hen neerzetten. Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen in verschillende talen te spreken, zodat iedereen hen kon verstaan, ongeacht hun moedertaal. 

Geboorte christelijke kerk

Pinksteren wordt beschouwd als de geboorte van de christelijke kerk, omdat de uitstorting van de Heilige Geest de apostelen en de gelovigen in staat stelde om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Het wordt ook gezien als een viering van de eenheid van de gelovigen, omdat mensen van verschillende achtergronden en talen in staat waren om elkaar te begrijpen en te verenigen door de kracht van de Heilige Geest. Tegenwoordig wordt Pinksteren in veel christelijke tradities gevierd met speciale kerkdiensten, waarbij de rol van de Heilige Geest in het geloofsleven wordt benadrukt. 

Verplichte vrije dag

Pinksteren is in veel landen, waaronder Nederland, een verplichte vrije dag omdat het belangrijke dagen zijn binnen het christendom. Het biedt mensen de gelegenheid om deze dagen te besteden aan religieuze reflectie, bijwonen van religieuze diensten, of gewoon quality time doorbrengen met familie en vrienden. 

Handelingen 24 2, 1:4

15 Hebbende hoop op God, welke dezen ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen.

16 En hierin oefen ik mijzelven, om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen.

17 Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk, en offeranden.

18 Waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde, in den tempel, niet met volk, noch met beroerte, enige Joden uit Azië;

19 Welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn, en mij te beschuldigen, indien zij iets hadden tegen mij.

Glasplaat gekocht bij fotohandel B.G. v.d. Bergh in de Czaar Peterstraat, zo’n 100 jaar geleden

Bonus: Pinksterfilm

Deel dit artikel:

5 reacties

 • R Hartland

  Het is een mooi verhaal, maar meer ook niet.

 • Jan Pijnappel

  Merkwaardig Pinksteren uit te willen leggen en een totaal irrelevante bijbeltekst aan te halen uit een totaal verouderde Bijbel…daar help je nemand mee

 • De Orkaan

  Geachte broeder Pijnappel. Wij vrezen dat u toch niet zo heel erg goed opgelet heeft op zondagsschool. Zoals u na raadpleging van uw Bijbel (ook als is dat een nieuwerwetse) zult moeten toegeven: dit citaat over de uitstorting van de Heilige Geest en het spreken in tongen (waar daar gaat Pinksteren over) is geheel gepast. Ongepast daarentegen is dat u ons op onze Bijbelvaste vingertjes meent te mogen tikken met uw hovaardige ’terechtwijzing’. Staat er niet geschreven: “Alles is ijdel en het najagen van wind” (Prediker 1:1).

  Een ‘verouderde’ Bijbel? Heer Pijnappel! Twijfelen aan Gods Woord? De Statenvertaling als ‘verouderd’ afschrijven? Wij hopen dat de toorn Gods niet dankzij u lasterlijke taal over u zal komen. Maar ja, staat er niet geschreven: “laat af den mensen wiens adem in zijn neus is, wat waarin is hij te achten?”

  PS: Broeder Hartland, wij hopen dat u van deze dwaalweg terugkeert (“wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken” – Jakobus 5:20).

 • Christa Neefjes

  Lieve mensen, mooie uitleg van Pinksteren en ik denk dat het bijbelcitaat Handelingen 2 vers 1 tot 4 had moeten zijn (tikfoutje?) dit staat daar: De komst van de heilige Geest
  1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

  • De Orkaan

   Dank, u heeft gelijk, het is inderdaad Handelingen 2, 1:4. En wij maar de heer Pijnappels de maat nemen. Zo zie je maar: hoogmoed komt voor de val (Spreuken, 16:18)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *