Provincie sponsorde Lente Kabinet met € 25.000

De Provincie Noord-Holland heeft het festival Lente Kabinet dat op 3 en 4 juni in natuurgebied het Twiske werd gehouden, gesponsord met € 25.000.

Volgens het Noord-Holland was het “een eenmalige sponsoring. Het geld is beschikbaar gesteld uit een regeling die wij in 2021 hadden waarbij de provincie budget had voor sponsoring van jongerenfestivals. Omdat het festival vanwege corona in 2021 niet kon doorgaan, is de sponsoring doorgeschoven naar de eerstvolgende editie.”

In de discussie over het toelaten van het festival in een Natura2000-natuurgebied is met enige regelmaat gesteld dat die financiële bijdrage noodzakelijk was voor het onderhoud van het natuurgebied. Uit de cijfers van het Recreatieschap Twiske Waterland is op te maken dat er een ruime financiële reserve is en een positief financieel resultaat.

Het daadwerkelijke beheer is uitbesteed aan ‘Recreatie Noord-Holland NV’, een commercieel bedrijf dat in handen is van de Provincie. Lang zal dat niet duren, Noord-Holland wil de aandelen verkopen aan Staatsbosbeheer om zodoende een eind te maken aan de ‘dubbele petten’-problematiek (beheerder, vergunninggever, sponsor, aandeelhouder, controleur).

Festivals brengen wel veel op. In 2019 kwam er € 160.000 binnen van Lente Kabinet en Welcome To The Future (WTTF). De kosten voor de Provincie waren rond de € 40.000.

De opbrengsten uit parkeergelden zijn overigens aanzienlijk hoger: € 429.000 in 2020 en € 539.00 in 2021. De kosten voor het parkeren zijn rond de € 160.000 per jaar.

Deze cijfers zijn opgevraagd door de Stichting Hart voor Twiske via een verzoek in het kader van Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Volgens José Anne Berkhof de Stichting zijn de festivalinkomsten helemaal niet nodig, gezien de stijgende parkeerinkomsten.

De Stichting blijft bij haar standpunt dat “festivals in het Twiske niet zijn toegestaan gelezen de vigerende bestemmingsplannen van dit Natura 2000 gebied” schrijft Jantje Vastenhouw-Klop namens de Stichting aan De Orkaan. Bovendien, “alle voorgaande festivals in het Twiske vonden plaats zonder omgevingsvergunning (Wabo).”

Of er in de toekomst festivals georganiseerd kunnen is nog de vraag. Er volgt nog een juridische bodemprocedure. Het huidige VVD-PvdA-college in Oostzaan is voor (maar niet voor meerdaagse festivals met overnachting).

Deel dit artikel:

9 reacties

 • Dirk Marinus Sr

  Ergerlijk en bekend gedrag van het zakkenvullersgilde…

  • Jan Dirk Schouten

   Zeker ergelijk. De opbrengsten voor de overheid zijn dus nog minder ten gunste van de ondernemer. Zijn er nog meer konijnen uit de hoge hoed?

 • Monique Zonneveld / GROENzaans

  Echt niet te filmen. Provincie Noord-Holland hoort juist natura-2000 gebieden te beschermen. Geen subsidie verlenen aan festivals die het gebied verstoren.

 • Louis Dirksen

  Ik vraag mij na dergelijke berichten altijd af hoeveel de krommert van dienst er aan heeft verdiend, want rechters in dienst van Rechtbank Noorholland die echt recht willen spreken zijn voor mijn gevoel inmiddels. net zo zeldzaam als de Noordse woelmuis die zij geacht worden te beschermen…..

 • Reijer van’t Slot

  Om dit te kunnen begrijpen moet je waarschijnlijk minimaal doorgestudeerd hebben… en dat heb ik niet.

 • Henk Visser

  Nee maar!
  Exact wat ik schreef in mijn reactie op het artikel ‘PvdD over Lente Kabinet’, 14 mei 2022.
  Citaat:

  Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 10 mei 2022:

  ‘13: Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland 11 mei 2022. De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap TwiskeWaterland. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit recreatieschap.’ (Bron: GS N-H)

  DE PROVINCIE HEEFT DUS ZITTING IN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET RECREATIESCHAP TWISKE-WATERLAND.
  Dit is belangenverstrengeling pur sang. Onacceptabel en een inbreuk op de democratische rechtsorde. Het mag dan ook niet verbazend zijn dat GS pas op 12 mei de vergunning heeft verleend. Immers, het gaat hier om eigenbelang. En natuurlijk weten de voorstanders van dit misplaatste commerciële project dat beroep aantekenen tè kort dag is.

  Einde citaat.

  Wat zegt het artikel:
  Het daadwerkelijke beheer is uitbesteed aan ‘Recreatie Noord-Holland NV’, een commercieel bedrijf dat in handen is van de Provincie. Lang zal dat niet duren, Noord-Holland wil de aandelen verkopen aan Staatsbosbeheer om zodoende een eind te maken aan de ‘dubbele petten’-problematiek (beheerder, vergunninggever, sponsor, aandeelhouder, controleur).

  Het nieuws dat de Provincie nu de aandelen wil verkopen toont aan dat het zelf bewust is van de ondemocratische positie. Onder druk van de protesten? Van de media?
  Het is toch eigenlijk te absurd voor woorden dat beheer over kostbare natuur wordt overgelaten aan een Provincie die het vervolgens aan een NV uitbesteed. Natuurlijk erfgoed dat een speelbal wordt van commerciële belangen. Hoe diep is Nederland gezonken in de oorspronkelijke veengronden?

 • Caroline Boone

  Belangenverstrengeling ten top :-(… Ongehoord dit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *