De Provincie Noord-Holland heeft het festival Lente Kabinet dat op 3 en 4 juni in natuurgebied het Twiske werd gehouden, gesponsord met € 25.000.

Volgens het Noord-Holland was het “een eenmalige sponsoring. Het geld is beschikbaar gesteld uit een regeling die wij in 2021 hadden waarbij de provincie budget had voor sponsoring van jongerenfestivals. Omdat het festival vanwege corona in 2021 niet kon doorgaan, is de sponsoring doorgeschoven naar de eerstvolgende editie.”

In de discussie over het toelaten van het festival in een Natura2000-natuurgebied is met enige regelmaat gesteld dat die financiële bijdrage noodzakelijk was voor het onderhoud van het natuurgebied. Uit de cijfers van het Recreatieschap Twiske Waterland is op te maken dat er een ruime financiële reserve is en een positief financieel resultaat.

Het daadwerkelijke beheer is uitbesteed aan ‘Recreatie Noord-Holland NV’, een commercieel bedrijf dat in handen is van de Provincie. Lang zal dat niet duren, Noord-Holland wil de aandelen verkopen aan Staatsbosbeheer om zodoende een eind te maken aan de ‘dubbele petten’-problematiek (beheerder, vergunninggever, sponsor, aandeelhouder, controleur).

Festivals brengen wel veel op. In 2019 kwam er € 160.000 binnen van Lente Kabinet en Welcome To The Future (WTTF). De kosten voor de Provincie waren rond de € 40.000.

De opbrengsten uit parkeergelden zijn overigens aanzienlijk hoger: € 429.000 in 2020 en € 539.00 in 2021. De kosten voor het parkeren zijn rond de € 160.000 per jaar.

Deze cijfers zijn opgevraagd door de Stichting Hart voor Twiske via een verzoek in het kader van Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Volgens José Anne Berkhof de Stichting zijn de festivalinkomsten helemaal niet nodig, gezien de stijgende parkeerinkomsten.

De Stichting blijft bij haar standpunt dat “festivals in het Twiske niet zijn toegestaan gelezen de vigerende bestemmingsplannen van dit Natura 2000 gebied” schrijft Jantje Vastenhouw-Klop namens de Stichting aan De Orkaan. Bovendien, “alle voorgaande festivals in het Twiske vonden plaats zonder omgevingsvergunning (Wabo).”

Of er in de toekomst festivals georganiseerd kunnen is nog de vraag. Er volgt nog een juridische bodemprocedure. Het huidige VVD-PvdA-college in Oostzaan is voor (maar niet voor meerdaagse festivals met overnachting).