Wethouder Wessel Breunesse (Cultuur, GroenLinks) beloofde in oktober 2022 dat RTV Zaanstreek voor 1 maart 2023 de financiële stukken zou aanleveren over de ontmanteling van de omroep. Daarmee zou duidelijk worden of de ‘frictiekostensubsidie’ van € 117.212 van Zaanstad voor die ontmanteling volledig nodig was geweest.

RTV Zaanstreek kan de stukken niet op tijd leveren. Ze heeft van Zaanstad uitstel tot 1 juli van dit jaar gekregen.

Dit blijkt uit antwoorden op technische vragen van CDA-steunraadslid Nick Hendriks: “De activiteiten van RTVI zijn afgebouwd. De verantwoording hebben wij nog niet ontvangen. RTVI heeft uitstel tot 1 juli gekregen voor het aanleveren van de stukken. Zij hebben aangegeven dat zij (nog) niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden voor het juist aanleveren.”

Dat RTV Zaanstreek zo’n fors bedrag nodig heeft, komt vooral omdat de omroep € 48.159 ‘onrechtmatig gebruikte conronasteun’ terug moest betalen en vanwege een bestuurlijke boete van Zaanstad van € 13.862 omdat RTV Zaanstreek in 2020 een groter eigen vermogen had dan was toegestaan. Zaanstad heeft toegezegd de totale kosten van bijna € 63.000 te betalen. Daarnaast heeft de omroep kosten tussen 1 februari 2022 en 1 augustus 2022 opgevoerd: huisvesting (€ 35.000), personeelskosten (€ 17.000), kantoorkosten (€ 14.000) en ‘inkoopkosten/contracten’ (€ 9.000). Omdat de omroep zelf ook nog geld in kas had, was het totale tekort zo’n € 55.000. Samen met de € 62.000 terug te betalen coronasteun en de boete is dat € 117.000.

Alle contracten zijn per 1 augustus vorig jaar al afgerond, maar de financiële verantwoording van de ontmanteling komt dus vier maanden later dan beloofd. Die financiële verantwoording is nodig omdat Zaanstad alleen die kosten wil betalen die ‘daadwerkelijk’ zijn gemaakt.

De omroep is overigens sinds 1 januari 2023 weer online actief met het plaatsen van nieuws op de website en sociale media. Ook wordt er een juridische procedure gevoerd tegen het Commissariaat voor de Media omdat RTV Zaanstreek meent dat de aanwijzing als lokale media-instelling per 1 februari 2022 ten onrechte naar De Orkaan is gegaan. Voor de meervoudige rechtbank zeiden ze eind februari op een vraag van één van de rechters dat ze ‘binnen enkele weken’ weer operationeel zouden kunnen zijn. Hoe dit rijmt met ‘afbouw’ en ‘ontmanteling’ is vooralsnog een raadsel. Wellicht komen de antwoorden op 1 juli.

Foto: laatste uitzending Zaanradio (februari 2022)