Woningcorporatie Rochdale gaat 44 woningen aan de Hondemanstraat (Slachthuisbuurt, Zaandam) slopen en vervangen door ongeveer 90 nieuwe sociale huurappartementen.

Daarnaast worden 15 woningen aan de noordkant van de Boerejonkerstraat opgeknapt en aan de achterzijde uitgebreid. Dit worden middel-dure huurwoningen.

De woningen zijn verouderd en verkeren in een slechte staat volgens de gemeente. De woningen in de Hondemanstraat zijn 100 jaar oud. Voor de ontwikkelingen is inmiddels een ‘Ruimtelijk Plan van Eisen’ (RPvE) vastgesteld.

Aan de Oostzijde wordt het appartementencomplex maximaal twee lagen hoog. Aan de Slachthuisstraat wordt het gebouw maximaal vier lagen hoog. Rochdale en gemeente Zaanstad streven naar een volgende verdeling van deze 90 nieuwe woningen:

  • 40 procent driekamerappartementen van ongeveer 60 m2, gericht op doorstroming van ouderen
  • 20 procent eenkamerwoningen van ongeveer 40 m2, gericht op starters, jongeren en andere eenpersoonshuishoudens
  • 40 procent twee tot driekamerwoningen van 50-60 m2, gericht op overige doelgroepen

Begin 2022 hebben de oorspronkelijke huurders een stadsvernieuwingsurgentie gekregen. Ze hebben allemaal een nieuwe woning gevonden. Deze huurders hebben recht op terugkeer in nieuwbouw in de Boerejonkerbuurt mits de nieuwe woning passend is bij het inkomen en de huishoudensgrootte.

De gemeenteraad geeft op 25 januari een zienswijze op het plan. Het Definitief Ontwerp van de nieuwe woningen moet volgens planning in het derde kwartaal van 2024 klaar zijn. Begin 2025 moet gestart worden met de bouw.

Bron: Zaanstad. Foto: Google Streetview.