De ondernemersverenigingen en bewoners van de Zaanse Schans verwijten Stichting Zaanse Schans onbehoorlijk bestuur, omdat ze opzettelijk informatie achterhoudt over de ontwikkelstrategie van de Schans.

Ook verwijten 1509 Zaanse Schans, OV Zaanse Schans en bewoners, de stichting dat de samenstelling van hun bestuur niet klopt.

In een brief, die ook aan de Zaanse raad verzonden is, bestrijden de partijen het beeld dat door gemeente en Stichting Zaanse Schans wordt geschetst, waarbij er ‘een brede consensus’ zou zijn over de ‘1850-strategie’, waarbij ‘het verhaal’ van de Zaanse Schans zou worden opgehangen aan dat jaartal, een dure card wordt verkocht.

Ook wordt voor de bezoekers besloten dat ze langer moeten verblijven op De Schans en zich meer moeten verdiepen, ‘wereldvreemd’ volgens de ondernemers en bewoners.

Door het gebrek aan het delen van feiten en kennis, is er geen sprake van een draagvlak:

‘Het zou van voortschrijdend inzicht van de gemeente en de Stichting getuigen, terug te komen op eerdere besluiten en niet als een olifant door de porseleinkast te blijven lopen.’

De hele brief: