Voor het Kickboxgala RINGS dat door Mejiro Gym op 7 oktober in sporthal Zaanstad-Zuid wordt gehouden, is pas op 28 september – 10 dagen vooraf – een vergunning verleend door de gemeente Zaanstad.

Op de vergunning werd pas besloten nadat De Orkaan op 25 september over het evenement publiceerde. Op 25 september heeft De Orkaan aan de gemeente gevraagd of er een vergunning was afgegeven, Zaanstad gaf daarop toen geen antwoord.

De vergunning is op de website van Zaanstad op 29 september gepubliceerd. Volgens de tekst kunnen belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit “binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester.”

Dat kan dus tot 10 november, als het gala al vijf weken achter de rug is. Zelfs al er voor 7 oktober bezwaar gemaakt wordt, betekent dat niet dat het op tijd behandeld wordt door de commissie die daarover gaat.

Ook een vergunning voor een vuurwerkshow in december 2016 werd zeer laat afgegeven. Destijds meldde Zaanstad dat er geen wettelijke termijnen zijn voor het publiceren van dergelijke vergunningen. Het is zelfs mogelijk volgens de gemeente om de vergunningen helemaal niet te publiceren.