Vergunning Kickboxgala op valreep verleend

Voor het Kickboxgala RINGS dat door Mejiro Gym op 7 oktober in sporthal Zaanstad-Zuid wordt gehouden, is pas op 28 september – 10 dagen vooraf – een vergunning verleend door de gemeente Zaanstad.

Op de vergunning werd pas besloten nadat De Orkaan op 25 september over het evenement publiceerde. Op 25 september heeft De Orkaan aan de gemeente gevraagd of er een vergunning was afgegeven, Zaanstad gaf daarop toen geen antwoord.

De vergunning is op de website van Zaanstad op 29 september gepubliceerd. Volgens de tekst kunnen belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit “binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester.”

Dat kan dus tot 10 november, als het gala al vijf weken achter de rug is. Zelfs al er voor 7 oktober bezwaar gemaakt wordt, betekent dat niet dat het op tijd behandeld wordt door de commissie die daarover gaat.

Ook een vergunning voor een vuurwerkshow in december 2016 werd zeer laat afgegeven. Destijds meldde Zaanstad dat er geen wettelijke termijnen zijn voor het publiceren van dergelijke vergunningen. Het is zelfs mogelijk volgens de gemeente om de vergunningen helemaal niet te publiceren.

Deel dit artikel:

2 reacties

 • b.g.

  Meestal staat bij een vergunning dat een voorlopige voorziening kan worden gevraagd. dit is handig bij bezwaar tegen bijvoorbeeld een verleende kapvergunning:

  Schorsende werking
  Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen, dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat over uw bezwaar is beslist.

  Spoed? Voorlopige voorziening
  Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij:

  De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
  Afdeling Publiekrecht – team bestuursrecht
  Postbus 75850
  1070 AW AMSTERDAM

  Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

 • Dwarsligger

  ‘… pas op 28 september …’ Zo is de nieuwe burgemeester (geïnstalleerd en beëdigd op 27 september) verantwoordelijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *