Verzekeraars maken het senioren lastig autoverzekering af te sluiten

Wil je op je oude dag nog helemaal zelfstandig in een auto rijden? Dan zou de autoverzekeraar wel eens roet in het eten kunnen gooien.

Verzekeringsmaatschappijen kijken namelijk niet naar medische keuringsrapporten die aangeven dat senioren nog prima in staat zijn om auto te rijden.

Voor hen gelden vaak alleen de statistische cijfers die ze gebruiken om hun risico in te schatten. Op dit moment geldt dan ook voor zo’n 4,25 procent van de Zaanse bevolking (percentage 80-plussers op basis van inwoners Zaanstad) dat ze flink wat moeite zullen moeten doen om een nieuwe autoverzekering af te kunnen sluiten. En met het oog op de toenemende vergrijzing zal dat percentage de komende jaren alleen maar verder stijgen.

Hoe hoger de leeftijd, des te kleiner het aanbod

Volgens de cijfers valt niet te ontkennen dat 80-plussers meer schade veroorzaken dan automobilisten in de leeftijdscategorie van 61 tot 65 jaar. De kans op schade bij deze oudere groep blijkt 7,5 keer zo groot. De leeftijd van 80 jaar is voor veel autoverzekeraars dan ook de bovengrens voor het kunnen afsluiten van een nieuwe autoverzekering. Daarnaast geldt: hoe dichter bij die leeftijd, des te kleiner wordt het aantal verzekeraars dat je nog van dienst wil zijn met een relatief goedkope autoverzekering. Deze willekeur riekt naar leeftijdsdiscriminatie, maar verzekeraars komen er probleemloos mee weg door te wijzen op het beleid dat ze voeren en het feit dat de oudere doelgroep daar niet op aansluit. Overigens kan een verzekeraar de al bestaande goedkope autoverzekering niet zomaar beëindigen als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Als je dus bijvoorbeeld al tientallen jaren je autoverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij hebt lopen blijft deze gewoon in stand. Je zal er in dat geval echter wel rekening mee moeten houden dat je vanaf het 65e levensjaar steeds meer premie moet gaan betalen.

Consumentenbond ontevreden

De Consumentenbond is niet bepaald te spreken over de forse premieverhogingen waar oudere automobilisten vanaf 65, 75 en 85 doorgaans mee te maken krijgen. De organisatie vindt dat het systeem niet klopt omdat senioren op deze manier dubbel gestraft worden. Als er al sprake zou zijn van meer schadegevallen, dan zou dat ook betekenen dat de schadevrije jaren komen te vervallen of dat de verzekerden op de bonus-malusladder dalen, waardoor ze toch al met een premieverhoging te maken zullen krijgen. De Consumentenbond merkt daarbij op dat senioren van 75 jaar en ouder per afgelegde kilometer statistisch gezien weliswaar de meeste schade veroorzaken, maar dat ze doorgaans ook geen grote ritten meer maken. Vaak wordt de auto alleen nog maar door hen gebruikt om vanaf hun seniorenwoning boodschappen te gaan doen en vrienden en familie in de buurt te bezoeken. De kortere rij-afstanden in een vertrouwde omgeving zouden er volgens de bond in dat geval juist voor zorgen voor dat de kans op schade kleiner wordt. Al lijkt uit cijfers van het CBS dat 75-plussers vaker een auto bezitten en ook meer rijden.

Partnerproductie met Twenty Four Webvertising.

Deel dit artikel: