Vuurwerk mag pas op oudejaarsdag, woensdag 31 december, afgestoken worden vanaf 18:00 uur tot donderdag 1 januari 02:00 uur.

Vroeger was dit vanaf 10 uur ’s morgens. Hierdoor moet overlast voor mensen en dieren minder worden.

Wie overlast ervaart kan dat telefonisch melden via 0900-8844, bij spoed via 112.

Op 31 december kan het bij wijze van experiment tussen 10.00 uur en 18.00 uur ook via Twitter.

Dat kan door een tweet te sturen met de hashtag #vwlast****, met op de plaats van de vier sterretjes dan de vier cijfers van de postcode waar de overlast wordt ervaren. Naast de hashtag is het belangrijk dat ook de locatie en het tijdstip van de overlast vermeld worden in de tweet. Een voorbeeld: “#vwlast1567, Saendelft, bij de Apotheek, 5 jongens met zwaar vuurwerk”.

Als je meldt, krijg je een tweet terug van de politie. Handig is het ook in dit geval @POL_ZAW te vermelden in de tweet – dat is het account van de politie in onze streek.

Tijdens het project wordt Twitter actief uitgelezen tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Maar wij stellen voor om vandaag maar met het experiment te beginnen, gelukkig regent het nu, dat zal de grootste overlastgevers wel tegenhouden.

De foto is van het Instagram-account van JosefineLoppis in Krommenie: een door een vuurwerkbom opgeblazen rioolrooster, gister genomen.

Overlast kan ook op het vuurwerkoverlastpunt gemeld worden.