Zaanstad kondigt ook dit jaar vuurwerkvrije zones voor de jaarwisseling 2023-2024 aan. In vergelijking met de afgelopen jaarwisseling zijn er vier nieuwe locaties toegevoegd: de opvanglocaties voor vluchtelingen in Zaanstad.

Het gaat om de COA opvang aan de Rijshoutweg in Zaandam, de woonunits Noorderveenweg in Assendelft, de vluchtelingenopvang aan de Parkstraat in Zaandam (oude Et Buut) en de vluchtelingenopvang Saendenborch te Zaandam die binnenkort opengaat.

Het aantal zones waar het niet is toegestaan om vuurwerk af te steken is uitgebreid naar 34. Naast de aanwijzing van de opvanglocaties zijn er ook zones aangepast. Dat zijn de gebieden rondom verzorgingstehuizen en de Zaanse Schans. De overige vuurwerkvrije zones bij parken, kinderboerderijen, plaatsen waar dieren worden opgevangen en het Zaans Medisch Centrum blijven ongewijzigd.

De aanwijzing van de vuurwerkvrije zones is vanaf 1 december 2023 structureel van kracht. Dat betekent dat burgemeester Hamming niet meer jaarlijks de zones hoeft aan te wijzen. Vuurwerk afsteken buiten de zones is alleen toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.

Vuurwerkvrij betekent overigens niet dat er actief gehandhaafd wordt.

Tekst: De Orkaan Redactie, Bron: Raadsinformatiebrief, Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones, Foto: De Orkaan Archief