Een niet-onbelangrijk deel van de hoofdredactie bracht een weekje in Zuid-Limburg door en gaf deze jongste bediende de opdracht ook iets aan het Zaanse carnavalsgevoel te doen.

(Carnaval 2024 start op zondag 11 februari en eindigt op dinsdag 13 februari 2024.)

Beneden de rivieren komt dan het normale leven totaal tot stilstand. Maar carnaval in de Zaanstreek? Bestaat dat? Nee dus. Maar bestond het? Welzeker. Uit eigen hoofd kan ik feesten in het Wapen van Assendelft en het RK Verenigingsgebouw in Wormer herinneren, alsmede klussen als verslaggever bij de Zaanzotters (Waakzaamheid) en Het Blauwe Anker (Havenbuurt, Zaandam). In 2015 en 2016 schreef De Orkaan nog over het carnaval in de Haven, maar daarna komt het niet meer in onze kolommen voor.

In het gemeentearchief zitten talrijke foto’s van carnaval, er waren optochten, dansmariekes, prinsen, een buutreedner en feesten. Zaanstad werd in die tijd olijk aangeduid als Kolderpolder. Het is verleidelijk hieronder een mooie slideshow te maken, maar we volstaan met bovenstaande foto die de opdracht van de hoofdredacteur volledig dekt: breng het Zaanse carnavalsgevoel in beeld.

Door Piet Bakker. Foto: Han de Groot, 1987, Assendelft, Noord-Hollands Dagblad Krantencollectie.