De afgelopen weken heeft EBS een keuring (‘technische audit’) moeten uitvoeren van de bussen die ze van Connexxion hebben overgenomen. Van de uitkomst van deze keuring meldt verantwoordelijk wethouder/bestuurder Vervoerregio Gerard Slegers geschrokken te zijn:

‘Onder de constateringen waren onder meer een versleten ruitenwisserblad / ruitenwissermechaniek, olie- en waterlekkage, een defecte ruitensproeier, een versleten rechter voorband en versleten rubbers.’ 

De bussen zouden geen ‘direct gevaar’ voor de reizigers hebben opgeleverd, maar ze zijn ‘als preventieve maatregel direct uit de exploitatie gehaald.’

In een brief aan de leden van de Regioraad schrijft Slegers dat er mensen van de Vervoerregio aanwezig waren bij de keuringen en dat zij zagen dat ‘meerdere voertuigen niet voldeden aan artikel 34, lid 1 van het Programma van Eisen. Dit artikel luidt: “De Concessiehouder draagt er zorg voor dat het Materieel in overeenstemming is met alle eisen die bij of krachtens wet- en regelgeving op het Materieel van toepassing zijn”.

EBS heeft eind van het afgelopen jaar een verbeterplan ingediend waarop de Vervoerregio momenteel hard studeert. De 18e zou daar een reactie op moeten komen. 

In de tussentijd heeft EBS haar diensten afgeschaald. Van die afschaling is de Vervoerregio vooraf op de hoogte gesteld. 

In februari zal naar verwachting de hoogte van de boete die de Vervoerregio, wegens niet nagekomen beloften, zal opleggen aan EBS worden vastgesteld. 

Door: Merel Kan, informatie brief regioraadsbrief Gerard Slegers/ Orkaan archief. Foto’s De Orkaan