Zaanse Dromen #20: Badhuisweg

Niet alle dromen zijn bedrog, maar deze dus wel. Ze gingen in rook op, vielen in het water of in duigen. Ze bleven beperkt tot de tekentafel, kwamen nooit verder dan een artist impression en verdwenen onder in de digitale ladenkast.

De Orkaan stoft er elke maandag eentje af die het waard is om aan de vergetelheid te ontrukken. Vandaag: de woontorens van de Badhuisweg (die komen er wel maar ze gaan er niet zo uitzien).

Wat? Waar? Wanneer?

De plannen dateren van veel eerder maar deze impressie is uit 2020 als Rochdale aankondigt twee woontorens te laten bouwen op de plek waar het oude kantoor van William Pont stond. Met vooruitziende blik kondigde Rochdale aan dat de definitieve plannen wel een anders zouden kunnen zijn:

“voor het zover is hebben we nog een hele weg te gaan. De ervaring leert dat het eindresultaat wel eens afwijkt van de ambities aan het begin van de rit. Dit is onze inzet in elk geval.”

Het zou om twee woontorens gaan van resp. 9 en 11 verdiepingen waarin 120 sociale woningen zouden moeten komen.

Zaans Maritiem (onderdeel van Zaans Erfgoed) had plannen voor een historische scheepswerf naast de woningbouw maar dat bleek onmogelijk.

Rochdale dacht dat na een jaar er een bestemmingsplan zou zijn waardoor eind 2021 begonnen zou kunnen worden met sloop en bouw. Maar de weerstand was groot en het oude kantoor staat er nog steeds. Afgelopen weekend tijdens het KunstEiland ging iedereen er wel vanuit dat over twee jaar – bij de volgende editie – het kantoor weg zou zijn. De weerstand betrof de samenstelling van de woningen (alleen sociale woningbouw), onduidelijkheid over de bewoners (20 woningen zijn voor een begeleid wonen-project), de overlast (schaduwwerking) bij de buren, de parkeerdruk (54 plekken voor 120 woningen). Het participatie rondom de bouw wordt door vriend en vijand als totaal mislukt beschouwd.

Het project komt er wel maar gaat er anders uitzien (zie onder). De flats worden iets lager (slechts 10 in plaats van maximaal 11 verdiepingen).

En wat nu?

Er komt dit:

En dit staat er nog steeds.

Wat kwam er niet?

Dit krijgen we nooit te zien.

Lees ook:

De Zaanse droomkaart…

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Erik Schouten

  ik vind het eerste ontwerp toch een stuk mooier. Wel wat duurdere bouwmethode door de ronde vormen. De historische scheepswerf kan mooi op het braakliggende terrein aan het eind van de Zaanseschans

  • P. Hoogkamer

   Het Kalverringdijk,je,..de enge wormerdijk kan nu de hoeveelheid auto,s.niet aan het molenmuseum veroorzaakt nu al auto overlast met hun parkeerden vrijwilligers… en dan ook nog zn bizarre historische scheepswerf waar we er al tig van hebben in nederland..( incl de vervuiling). heeft echt geen meerwaarde…
   grond is van een pariculier, elke keer roep toeteren dat die werf daar moet komen kan dus ook in deze rubriek geplaatst worden.

 • Tessa Berghouwer

  Al iets vernomen over de second opinion die Rochdale heeft laten maken door Bureau Helsdingen, nadat ze zich niet konden vinden in de eerste cultuurhistorische verkenning van het Pont-kantoor van mw. Van Geest? Ik krijg helaas tot op heden geen antwoord.

 • Rienk van der Molen

  Kent niemand het woord/begrip blokkendools op het architectenbureau dat verantwoordelijk is voor het nu dreigende ontwerp? Dieptreurig en Het Eiland onwaardig. Denk terug aan de beginjaren van het huidige Eiland: met bussen werden de architecten en stedenbouwkundigen hier aangevoerd om door trotse wethouders te worden rondgeleid. Zaandam stond op ‘de kaart’.

 • M. van der Poel

  Wat heb je aan architecten en stedenbouwkundigen die hier werden aangevoerd om door trotse wethouders te worden rondgeleid. Die hadden een betaald dagje uit op kosten van de gemeente, en niet onbelangrijk, de apetrotse wethouders.
  Betaalbaar gebouwd moet er worden, en het Eiland onwaardig slaat totaal nergens op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *