Journalisten van vier Zaanse media, Dagblad Zaanstreek, De Orkaan, RTV Zaanstreek en Zaanstad.Nieuws hebben een open bief aan de gemeenteraad van Zaanstad gestuurd.

Zij vinden het besluit om de vergaderingen van het Zaanstad Beraad voorlopig alleen digitaal te houden onnodig, en zijn van mening dat het geen goede zaak voor de  openbaarheid, het debat en de lokale democratie is.

Daarom vragen ze de raad dit besluit te heroverwegen.

Digitaal vergaderen is niet goed voor de democratie

Zaanstad heeft besloten vergaderingen van het Zaanstad Beraad voorlopig digitaal te houden. Dat zal minstens tot het begin van het volgend vergaderjaar duren.

Wij vinden dat geen goed idee.

Het digitaal vergaderen was een noodmaatregel. Als fysiek vergaderen weer mogelijk is en als daarbij de corona-regels in acht worden genomen, wordt dat weer de norm.

In Zaanstad is de raadszaal zo ingericht dat er met 39 raadsleden, voorzitter, griffie, portefeuillehouder kan worden vergaderd. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk waarom vergaderingen van het Zaanstad Beraad met maximaal 15 raadsleden niet door kunnen gaan. Ook een andere vergaderzaal is corona-proof ingericht en is ook gebruikt voor fysieke vergaderingen. Bovendien zijn sommige Zaanstad Beraad vergaderingen (16 juni) wél fysiek. Dat maakt de maatregel nog onbegrijpelijker.

Het belangrijkste vinden wij dat digitaal vergaderen de openbaarheid beperkt. Er mag geen publiek en geen pers aanwezig zijn; steunfractieleden en collegeleden moeten ook digitaal meekijken. In Zaanstad is duidelijk dat debatten moeizaam verlopen, uitlopen, interrupties lastig zijn, raadsleden soms niet gehoord worden en de techniek op onderdelen hapert.

Wij pleiten met klem om de openbaarheid – en daarmee de politieke besluitvorming – zo groot mogelijk te maken en voortaan fysiek te vergaderen. Als de corona-regels het toelaten, willen wij ook weer graag aanwezig zijn. Als dat bij een bepaalde bijeenkomst niet lukt, blijven we weg maar willen wel dat publiek aanwezig is (indien mogelijk) en dat het debat fysiek verloopt. Het Zaanstad Beraad is minstens zo belangrijk als de raad: daar wordt inhoudelijk op zaken ingegaan en kunnen mensen inspreken. Wij vinden ook dat insprekers beter tot hun recht komen bij fysiek vergaderen.

Met vriendelijke groet,

Dagblad Zaanstreek (Rob Swart)
De Orkaan (Piet Bakker, Merel Kan)
RTV Zaanstreek (Kees Klinkenberg)
Zaanstad.Nieuws (Hedwig Heeren)

Foto boven: Zaanstad Beraad (fysiek) corona-proof in vergadering, onder: de raad in vergadering op 28 mei, zitplaatsen op ruime afstand.

raad 20 mei 2020 corona