Wethouder Hans Krieger kan nog niet op vakantie. De raad was tegen zijn plan om in 2021 niks te doen aan de toeristenbelasting en de aanpak van Airbnb.

Terug naar de tekentafel dus: “Het college gaat ermee aan de slag” antwoordde de wethouder gedwee.

Het gaat om drie zaken: een variabele toeristenbelasting, regels voor Airbnb en riviercruises ook onder toeristenbelasting laten betalen.

De plannen waren aangekondigd, afgedwongen via moties, beloofd door diverse wethouders en er was op aangedrongen door horecaondernemers.

Maar ze waren vooral uitgesteld door B&W. Het was te duur, te ingewikkeld, het leverde een tekort op de begroting op, er moest gewacht worden op Amsterdam, op landelijk beleid, op onderzoek… en bovendien was er nu corona.

Het was duidelijk dat de raad genoeg had van de smoesjes en uitvluchten. Annemarie van Nieuwamerongen (VVD) memoreerde dat ze al vijf jaar probeerde de zaak op de agenda te krijgen en maatregelen ingevoerd wilde hebben. Tjeerd Pietersma (PvdA) kon ook bogen op een lange traditie van zeuren en moties indienen op dit dossier.

Bij de behandeling in het Zaanstad beraad bleek dat er weinig tot geen begrip voor het uitstel van Krieger was, Pietersma kondigde een amendement aan – gesteund door Annemarie van Nieuwamerongen, Ruud Pauw (ROSA), Jos Kerkhoven (Democratisch Zaanstad), Peter van Haasen (PVV) en Jan de Laat (Groen Links) met als doel:

“Concrete uitgewerkte voorstellen m.b.t. invoering van een heffing watertoeristenbelasting, een dagtoeristenbelasting voor(rivier)cruisevaart dan wel een reserveringsregeling havengeld, een gedifferentieerd stelsel van toeristenbelasting en een sluitende aanpak voor heffing en handhaving van toeristenbelasting voor geheel Zaanstad. De uitgewerkte voorstellen worden betrokken bij de begrotingsbesprekingen 2021 met als streefdatum van invoering 1 januari 2021.”

De raad steunde het amendement unaniem.

Hier ons dossier toeristenbelasting en hier alles over Airbnb.