De Zaanse raad heeft een wijziging aangenomen in het preventie- en handhavingsplan voor alcoholgebruik. De harde grens van 18 jaar wordt geschrapt. Dit omdat bekend is dat de schadelijke effecten van alcoholgebruik niet stoppen bij de leeftijd van 18 jaar. 

De hersenen ontwikkelen zich bijvoorbeeld minimaal door tot je vijfentwintigste. Het feit dat het eerdere plan zich voornamelijk richtte op het voorkomen van alcoholgebruik tot 18 jaar vindt het merendeel van de raad onvoldoende. (Jong)volwassenen zouden ook bereikt moeten worden met preventieve maatregelen. 

Het gewijzigde preventie- en handhavingsplan zal maatregelen hebben, gericht op het vergroten van bewustzijn, het versterken van sociale normen, het ondersteunen van ouders, en het verbeteren van het herkennen van riskant middelengebruik. 

Een voorstel van de SP om alcohol voortaan alleen nog maar bij slijterijen te verkopen werd alleen gesteund door DENK en dus verworpen.

Door: Merel Kan, info Raad Zaanstad