Op 1 december praat wethouder Dick Emmer in Wormerveer met omwonenden en andere betrokkenen over de nieuwe plannen voor basisschool De Toermalijn.

Op deze avond worden de resultaten van het locatieonderzoek gepresenteerd. Dat onderzoek is gemaakt op basis van gesprekken in werkgroepen met omwonenden, ouders, school en andere belanghebbenden.

De locaties waar onderzoek naar is gedaan zijn het Noordeinde, de Tulpstraat en de verschillende varianten aan het Krommenieërpad/Marktstraat.

Als het college een besluit heeft genomen over de locatie worden betrokken geïnformeerd. Het college legt het besluit over de locatie daarna voor aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad in januari 2016 spreekt over het locatieonderzoek in het Zaanstad Beraad.

De informatiebijeenkomst is op dinsdag 1 december 2015 van 19.30 – 21.00 uur in buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer.

Lees hier het hele Toermalijn-dossier.