Op het terrein van basisschool Het Dok aan de Panneroodstraat komen tien noodlokalen voor leerlingen van basisscholen De Tamarinde en de Herman Gorter. 

Die lokalen blijven daar ‘ongeveer’ vijf jaar staan volgens de gemeente Zaanstad. Tijdens de sloop en de bouw van De Tamarinde en de Herman Gorter zullen leerlingen van deze noodlokalen gebruik maken. Eerst komen de leerlingen van De Tamarinde, daarna die van de Herman Gorterschool.

Volgende week maandag, 18 april, begint de firma Buko met de voorbereidende werkzaamheden.

Het bouwrijp maken van het terrein en de plaatsing van de tijdelijke huisvesting zal ongeveer drie maanden duren.