103 plekken voor 5500 woningen in Zaanstad

Waar kan je nog huizen bouwen in Zaanstad? Met alle nieuwe suggesties zitten we al op ruim 100 plekken, waar minstens 5500 woningen gebouwd kunnen worden.

Toegevoegd & updates:  Rozengrachttoren, Krimpenburg, VVZ, Saentje, Wiite Olifant, Bleekerstraat.

Totaal wil Zaanstad 10.000 tot 20.000 nieuwe woningen. Een nieuw Saendelft (of een nieuw Westerwatering) zou de zaak in één keer oplossen. Maar in plaats daarvan kunnen we ook zoeken naar plekjes en vlekjes die bebouwd kunnen worden.

Dan maar de lucht in? 
Kunnen we niet de hoogte in? Verdichten? Kantoorlocaties gebruiken? Industriegebieden en bedrijventerreinen onder de loep nemen? Wethouder Dennis Straat suggereerde al de Achtersluispolder.

Wat kan er en staat al op stapel? We telden er concreet 3472 (maar misschien tellen de woningen die al voorzien waren niet mee). En ideeën en plannen voor ruim 2000 andere verzameld samen met de lezers van De Orkaan. En we zoeken door.

Zaandam

 • Krimpenburg (Zaandam), 10 appartementen. De bouw aan ’t Krimp in Zaandam (de straat van het Czaar Peterhuisje) had in oktober 2014 moeten starten. Dan zou in 2015 opgeleverd kunnen worden. Dat is niet gelukt. Het najaar van 2015 is nu het plan. Maar in mei 2016 is er nog geen bouwactiviteit te bespeuren.
 • Waterboog (Inverdan). Bouwen langs en op het water langs de Houtveldweg. Er moeten 45 appartementen komen. In 2016 moet het ontwikkeld worden aldus een brochure van de gemeente. (Dossier Waterboog)
 • Oostzijde 140-144: één woonhuis en 6 appartementen.

oostzijde 140

 • 300 woningen extra in Inverdan volgens actualisatie maart 2016 (waarschijnlijk zit al deel van die woningen in deze lijst)
 • Vinkenstraat: appartementen. Aan de Vinkenstraat 40-44 (naast fietsenpakhuis op de plek van het voormalige Famiri) komen 42 appartementen. Ontwerp: Nunc. De bouw moet in 2016 beginnen.

vinkenhof

 • Cultuurcluster, 50 appartementen – gaat niet door.
 • Rochdale-gebouw op Het Eiland, er zijn ooit plannen geweest voor hoogbouw op die plek (omzetten naar appartementen kan altijd nog)
 • Bleekerstraat, bouwbedrijf BAM plant op terrein ouwelfrabriek De Primus een appartementengebouw en rijtjeshuizen. 26 woningen.

bovenaanzicht bleekerstraat

 • Voormalige Ford garage Zeemanstraat, 48 appartementen.
 • Terrein achter de Maartenkerk aan de Vinkenstraat, ruimte voor appartementencomplex.

terrein maartenkerk

 • In het voormalige stadskantoor (nu Deen) worden door Deen Vastgoed BV 82 (andere bronnen melden 83) woonstudio’s en appartementen in ‘CaZa Zaandam’ gebouwd. De studio’s en appartementen variëren in oppervlakte van 30 tot 70 vierkante meter en worden aantrekkelijk geprijsd. Daarmee zijn de woningen interessant voor starters op de woningmarkt in de regio.
 • Het Kunstcentrum verhuist, één van de opties is wonen aldus de makelaar.

kunstcentrum2

 • Aan de Straat Davis en het Sluispad komen 57 woningen (maar deze tellen we niet mee, er stonden er namelijk 147). De bouw vordert.
 • De Kroon is een plan van ondernemer Ruud Moes, het gaat over een winkelcentrum met parkeerplekken maar op de tekening zijn duidelijk huizen over de winkels te zien. Lezers suggeerden dit ook al eerder: waarom niet bouwen aan de Peperstraat? Er staan daar zoveel winkels en kantoren leeg.

de kroon peperstraat

 • In de mededelingen van eind januari van Zaanstad staat dat er “tijdelijke huisvestingsunits” op het perceel Kalf 17 komen.
 • Westzijde 404-408: 14 appartementen.

westzijde 404-408

 • Het terrein van de Verkade-fabriek. Dat zou ook al in de provinciale structuurvisie als mogelijke locatie voor woningbouw zijn opgenomen. Dat zou ook milieuproblematiek deels oplossen die de gemeente ondervindt bij het Overtuinen-plan.
 • BPD-plan aan de Zaan (± 8 huizen/appartementen).

westzijde dpd

 • Icoon 3, woontoren met 104 appartementen tussen Icoon-kantoorgebouw en cultuurcluster, bouw 2017-2018.
 • 20 studio’s voor dementerenden in de voormalige kleuterschool Het Haventje aan de Loggerstraat.

loggerstraat school

 • Volgens een Orkaanlezer zou er flink gebouwd kunnen worden aan de Valkstraat /Ooievaarstraat. Het gebouw van de Westerkim-school komt leeg terwijl daarnaast een rijtje woningen aan de Valkstraat nagenoeg op instorten staan. Het moet mogelijk zijn hier tientallen woningen of appartementen (40?) te bouwen. Richting De Vaart staat een bedrijfspand al jaren leeg (grondoppervlak ca. 600).
 • Waterwoningen (8) op voormalige Westzanerbelt (dit plan is teruggetrokken door Afvalzorg, de gemeente steunde het niet).

waterwoningen

 • Noordschebos, appartementencomplex, 24 seniorenappartementen, 200 koop-, en huurwoningen en ongeveer 24 eengezinswoningen. Bouw begint in tweede helft van 2016. In de tweede helft van 2016 verwacht bouwer HSB te kunnen beginnen de bouw van appartementencomplexen en winkels op de kop van het Noordschebos. De fietsenstalling gaat naar het voormalig Figaro terrein (Cultuurcluster), waarna in 2018 -2019 ook dat deel ontwikkeld zal worden. In het gebouw komen twee lagen winkels en 24 koopappartementen. (Dossier Noordschebos)
 • In Westerwatering zouden volgens Hart voor Stad 100 woningen gebouwd kunnen worden als de hoogspanningsleidingen verplaatst worden
 • Gashouderterrein, plan was twee torens met ieder 20 lagen, 150 appartementen? Het terrein op de hoek van de Westzijde en Vincent van Goghweg is verkocht aan projectontwikkelaar Verwelius. Het terrein wordt bouwrijp gemaakt. Aanvankelijk had woningbouwvereniging Parteon een optie om woontorens op het terrein te plaatsen maar de woningbouwcorporatie heeft daar inmiddels vanaf gezien. Bijna 10 jaar geleden, in 2006, is er een plan voor woontoren op het terrein gemaakt, Parteon zou deze gaan bouwen, dat plan zou in 2011 gerealiseerd zijn. (dossier Gashouder)

Nuon-01-1140x600 gashouder copy

 • VVZ-terrein, eerst plan voor 345 gestapelde woningen op 4,5 ha, later nieuw plan: 388. De Chinese investeerder die in in 2014 een overeenkomst tekende voor exploitatie van het voormalige VVZ-terrein komt niet naar Zaandam.
 • Mooi Zaans – 14 woningen, begin 2016 af (Westzanerdijk)
 • Kan Palen. Een ‘rotte kies’ noemt het college het al 25 jaar braakliggende terrein van Kan Palen aan de Oostzijde. Maar er gloort hoop voor die plek. Er is een bouwplan in de maak voor 120 tot 160 woningen op het terrein.

kan palen 2011

 • Kantoren op Ebbehout/Houtveldweg
 • Woontoren op Rozenhof
 • De Rozengrachttoren is gepland naast de V&D waar nu de bankjes staan. Het bestemmingsplan voor die plek voorziet op dit moment in een woontoren van zo’n 35 meter hoog, maar het plan is om daar nog 2 woonlagen bovenop te gooien (naar 53m hoogte). Uiteindelijk zal de toren 40 woningen herbergen en op de begane grond voorzien in 350m2 commerciële ruimte.

Rozengracht Woontoren

 • Kavels aan de Zaan, Westzijde 124 t/m 132, ontwikkeld door BPD (ongeveer tegenover MCB). B&W heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en legt dit ter inzage. Er mogen maximaal zeven grondgebonden woningen op het terrein komen.
 • Oostzijde 25: 4 à 6 huizen/appartementen

Oostzijde_25_-_foto_4

 • Cypres, (zorg) woningbouwplan. Ontwikkelmaatschappij “Zaandam Inverdan De Zaag” heeft een (zorg) woningbouwplan voor de locatie Cypres uitgewerkt, naast het voormalige Belastingkantoor. Het moet een ‘landmark’ met een hoogte van 57 meter worden. Start is gepland halverwege 2017.
 • De Hemmes, “een zeer aantrekkelijke locatie om te wonen in de toekomst” aldus het ZaanIJ-project.
 • ’t Saentje. Lang gebeurde er niets. Maar in april is de sloop beginnen. Bioscoop ’t Saentje in de Klauwershoek heeft ruim vijf jaar leeg gestaan. Na de sluiting werd het complex inclusief appartementen in het zelfde pand, gekocht door speculant Saad Selim. In 2011 werd het gekraakt. Op last van de rechtbank werd het in 2012 verkocht nadat schuldeisers beslag op zijn bezittingen hadden laten leggen. De krakers werd na een gerechtelijk bevel uit het pand gezet. Nieuwe eigenaar is Astoria Vastgoed uit Amsterdam die ook 30 appartementen en tien bedrijfspanden aan de Zuiddijk en Oostkade kocht. De ontwikkelaar beloofde ook ‘t Saentje te ontwikkelen. Het pand is verkocht aan JFO Vastgoed, de BV van ‘Dikke’ Charles Geerts, de voormalige Amsterdamse Wallen-exploitant. Er komen 36 appartementen en maisonnettes. (dossier Saentje)

appartementen saentje copy

 • Hembrugterrein, opties wonen (geel) en gemeng/wonen (rose).

kaart hembrug

 • Overtuinen (onderdeel Inverdan)
 • Panden op het kleine bedrijventerrein Aris van Broekweg te Zaandam, nummer 4a en 8, er zouden 10 appartementen kunnen komen

Oostzijderveld

 • Achtersluispolder (ideetje Dennis Straat)
 • Oostzijder- en Hoornseveld, in totaal 25 ha., nu sportvelden (zie VVZ)
 • De voormalige club De Kade (Zuiddijk 9) is te koop, een mogelijke bestemming is “het combineren van wonen en werken” aldus makelaar Prismaat

de flux verkoop

 • Oostzijde 48, plek van de krakersvilla
 • Oostzijde, zeepfabriek Hilko
 • Tien starterswoningen Botenmakersstraat 16 (voormalig Christelijk Belang)

foto 1-31

 • Het terrein van Op den Velde aan de Westzijde
 • Het prut-parkeerterrein bij de Haven, achter de snackbar.
 • Czaar Peterpad, Zaandam, 4 woningen

czaarpeterpad-header-achterkant

nuon gebouw vincent van goghweg

 • Torenflat bij het Erasmushuis
 • Wat doen we met het terrein van De Vang? Niets.
 • Appartementen of woningen op de plek van het ‘oude’ ZMC na de verhuizing
 • Het ABN Amro gebouw op de Westzijde – of het terrein waarop dat staat – woningen of appartementen. 20/1/2016: KPO uit Zaandam gaat plan indienen bij eigenaar BPD (voorheen Bouwfonds) voor appartementenbouw.

abn_amro

 • Monettuin, Hogendijk, Zaandam, woningbouw in 2016
 • Jacob Visterrein zou volgens Maarten Voster van de Zaanse Schans prima een “18e eeuwse herberg en 10 woningen” kunnen krijgen (op de Burcht wil hij een “Czaar Peter scheepswerf met horeca en 20 woningen”).
 • Oostzijde, Witte Olifant (9 eengezinswoningen en 12 appartementen).

witte olifant 2

xMOOIJ-1_street-view.jpg.pagespeed.ic.e2TmhUZ-dG

Assendelft

 • Kreekrijk (Assendelft) ligt tussen Saendelft-West en Busch en Dam. Het plan omvat ca. 950 woningen. In de directe omgeving van Kreekrijk wordt sportpark Omzoom gerealiseerd. Het is de bedoeling om Kreekrijk klimaatneutraal te ontwikkelen waarbij de energie voor de woningen duurzaam opgewekt zal worden. In 2017 begint de verkoop van huizen. Bouw is begonnen.
 • Saendelft Tuinwijk 3, 18 woningen
 • Saendelft Tuinwijk 2, 16 vrijstaande woningen, 36 tot 40 twee aaneengebouwde woningen en 53 tot 67 rijenwoningen. In totaal maximaal 119 woningen
 • Villa Toscane, 10 appartementen

Ancona-3d-1-klein

Zaandijk

 • De plek van het oude gemeentehuis in Rooswijk (rand Guisveld)
 • Fortuinweg in Zaandijk (dus niet de Kraaien maar woningbouw)
 • In het voormalige hotel/restaurant D’Vijf Broers komen appartementen. In juni 2015 ging hotel D’ Vijf Broers in Zaandijk in de steigers.

Vijf Broers

 • 7 appartementen in de Zaandijkerkerk
 • Ongeveer 8 woningen in het gebied rond de Zaandijkerkerk
 • 15 sociale woningbouw in gebied Zaandijkerkerk (vragen PvdA, januari 2016)
 • 10 woningen aan Willem Dreeslaan waar vroeger de Bloedbank zat (maar hier zit misschien overlap bij omdat het ook in gebied Zaandijkerkerk zit). De bomen zijn inmiddels gekapt.

bloedbank woningen 1

 • Volgens Hart voor Stad kunnen er bij de Dr. Jan Mulderstraat Rooswijk 60 appartementen komen als de Guiswegoverweg afgesloten wordt.
 • Guisweg 55 – 6 appartementen

guisweg 55

Wormerveer

 • Mercurius drukkerij, Dubbele Buurt, Wormerveer, er is een plan voor de bouw van appartementen in het pand.
 • Zaanzicht Noordeinde, Wormerveer, 44 appartementen. In de zomer van 2016 moet begonnen worden met de bouw van het wooncomplex Zaanzicht dat aan het Zuideinde langs de Zaan moet komen.

impressie-zaanzicht-wormerveer

 • Noordeinde Wormerveer, samen met de bouw van de Toermalijn-school (dit is de uitverkoren locatie), hier lag vroeger de fabriek van Klinkenberg.
 • Toermalijn-locatie; als de school naar Noordeinde gaat.
 • Complex Saenbocht, ABN Amro gebouw Zaanweg, 17 appartementen.

saenbocht

 • Twee appartementen aan de Celebesstraat 9.
 • Velden van voetbalclub Blauw-Wit (Westknollendam)
 • Achter de Wandelweg naast de oude brandweerkazerne gaat de tijdelijke parkeerplaats verdwijnen. Daar komen meerdere huizen: hoog- en laagbouw. Bovenop de oude brandweerkazerne komen twee appartementen, beneden een bedrijf (horeca?). (foto Michiel Schermer)

station wormerveer huizen

 • Het terrein van Menebafabrieken (voor de Wormerveerders WessanenLaan) – deze laatste drie locaties zijn genoemd in een brief van ROSA en PvdA aan de raad van 21 januari 2016. Het aantal te bouwen woningen samen werd ‘grofweg’ geschat op 500.
 • Aan de Wandelweg 45 staat oude Amsterdam-Rotterdam bank (ca. 1960), een grijs gebouw met een groot geel uitroepteken erop, al 20 jaar leeg, zeker goed voor 4 appartementen.
 • Dubbele Buurt, 10 appartementen.

Villa Dubbelebuurt bord Thijssen

 • Op de hoek van de Zaanweg en de Edisonstraat wordt nieuw (oud) huis gebouwd, het huis erachter (Edisonstraat) is net klaar. Twee erbij dus.
 • Brokkingterrein, De Pijl: appartementen (onbekend aantal), plus 57 woningen aan het water en 42 Zaanse woningen

insteekhavens brokking

Krommenie

 • Het Profilypark in Krommenie, de sportverenigingen gaan naar Omzoom in Assendelft, er komt dus ruimte
 • Tegenover plan Willis, tussen Krommenie en Krommeniedijk, “weiland zat” aldus een suggestie
 • Fort Krommeniedijk, 26 wooneenheden voor jongeren met een autistische aandoening
 • Hondemahof, 15 huizen tussen Badhuislaan en Heiligeweg, bouw begint eind april 2016

hondemahof

 • Fortuinschool-terrein, Krommenie, 83 huur- en koopwoningen – zie ook wonenindefortuin, verkoop begint voorjaar 2016. Gemeente Zaanstad heeft de grond verkocht aan bouwer Thunnissen uit Almere. Voorjaar 206: aantal bijgesteld tot 77 of 78.20160208 vogelvlucht kleur v2 (Small)
 • Er zijn vorig jaar (2015) plannen gemaakt voor huizen op het gashouderterrein in Krommenie. De gemeente vroeg €1000 per m2 – daarop ketste het af.

Koog a/d Zaan

 • Gebied sporthal de Sprong in Westerkoog als die afgebroken wordt als het nieuwe topsportcentrum De Koog klaar is
 • Voormalige Chios-winkel in Koog a/d Zaan, Zuideinde 144
 • Jonge Zwaanstraat, Trinity Projectontwikkeling wil 4 appartementen bouwen.
 • Knooppunt Koog/Zaandijk verstadsen (ADM weg, woningen daarvoor in de plaats)
 • Kogerhof Breedweer, Koog a/d Zaan, 13 woningen.

kogerhof

Westzaan

 • Aan de Groene Jagerstraat te Westzaan staat de voormalig Gereformeerde Kerk te koop
 • Plan op en naast Rote-terrein 200 tot 240 stuks volgens een Westzaner
 • Diversen kleine bouw locaties Zuideinde en Allanstraat, zeker 14 huizen volgen één van de comments.
 • 11 woningen in plan Molenaer.

molenaer

 • Aan het Weiver zijn zeven nieuwe huizen gepland.
 • Een uitbreiding van De Cromme Reef met ±26 woningen op het terrein van papierfabriek Bakker.
 • Plan kistenfabriek Vis. Op het terrein van de Westzaanse kisten- en palletfabriek Vis, achter het Zuideinde 51, waren aanvankelijk zes of zeven in Zaanse stijl opgetrokken woningen gepland. Het project heet nu “de Witte Vos”, vernoemd naar een paltrokmolen die vroeger in deze buurt stond. Het project is ontwikkeld door Krämer Planontwikkeling uit Zaandam, in samenwerking met de Bot Bouwgroep. Architect is Sarch/ BPT. In maart begint de verkoop, in het najaar de bouw. Medio 2017 moeten de woningen worden opgeleverd.

crop_Plan-Vis-Impressie-waterkant

Tips? Stuur ze naar De Orkaan! Als we er samen de schouders onderzetten, dan hoeven we misschien ons groen niet aan te tasten.

PS: de gevangenis (1100 bewoners), verzorgingstehuis Westerwatering (Evean, appartementen) en de vluchtelingenopvang (950) en asielzoekersboot (300) en een nieuw AZC tellen we niet mee.

Deel dit artikel:

10 reacties

 • Erik Esteie

  De bouw op de Vinkenstraat en Zeemansstraat is hetzelfde complex, ze worden nu als aparte projecten vermeld

 • De Orkaan

  De Vinkenstraat wordt twee keer genoemd. Eén keer achter/naast Maartenkerk en één keer naast voormalige Famiri. Welke van die twee is identiek aan de Ford-garage aan Zeemanstraat?

 • Erik Esteie

  De ford garage/naast het fietsenpakhuis wordt 1 complex

 • Boon

  Als ik het zo doorkijk is dit soort woningbouw vooral om de gemiddelde leeftijd van de Zaankanter omhoog te brengen. Ik zie weinig voor mensen met kinderen. Daarnaast komt het met elkaar niet echt in de buurt van die 15.000 woningen. Ja het is vloeken in de Groene Kerk maar voor de toekomstige jonge gezinnen zal er toch echt in het groen gebouwd moeten worden. Zo een plek is de aansluiting A8 op de Dorpsstraat als dit doorgetrokken wordt naar de A9. Laat dat hele spul al vanaf het politiebureau zakken en verdiept aanleggen. Huizen met dove muren aan de wegkant en je bouwt tussen Nauernasevaart en Dorpsstraat weer een groot deel bij.

 • Yvonne Bijman

  Achter de verkadefabriek ligt toch een heel stuk ontgonnen land mooie plek om te bouwen

 • Marlene Blonk

  @Valkstraat/Ooievaarstraat. Ja die huizen staan op instorten en worden voor veel geld verhuurd. En omdat ze niet van de gemeente zijn kun je ze toch niet slopen?

 • Anna

  Op de plek van het verloederde gebouw van voorheen de Komart/Supercoop aan de Zaandijkerweg in Wormerveer.

 • Jan de Bruin

  Wethouder Dick Emmer gaat € 100.000.000 lenen tegen 4% rente om de dynamiek in de woningbouwplannen en de verplaatsing van bedrijven te bevorderen. Volgens hem is dat alleen maar verantwoord als dat geld via kaveluitgifte,
  OZB inkomsten en de woningbouw op termijn zoveel opleveren dat rente en aflossing betaald kunnen worden.
  Merkwaardig is dat de lening voor de bouw van CULTUURCLUSTER niet aan die voorwaarden verbonden wordt!
  In plaats van de volslagen onnodige vestiging en clustering van cultuursector zou een commerciele invulling met een
  hotel en woningbouw ook deze lening van minstens € 26,5 miljoen excl. rente kunnen dekken!
  Een groot deel van de Zaanse bevolking zal tegen deze investering stemmen als het referendum van het KULTUURKLUTSER door de raad wordt aangenomen omdat verspilling van gemeenschapsgeld in deze tijd niet gepast is!!

  • Boon

   Ik ben benieuwd waar dat rentepercentage wegkomt. Ik heb het niet zien staan in het sufferdje. Een beetje gemeente leent toch rond de 0% of heeft Zaanstad zo een onbetrouwbare reputatie dat ze bijna Griekse percentages moet ophoesten. Ps. D kosten van je referendum zullen vermoedelijk meer zijn dan je rooskleurige 4% maar ja dan letten we niet op de kleintjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *