Een ‘rotte kies’ noemt het college het al 25 jaar braakliggende terrein van Kan Palen aan de Westzijde. Maar er gloort hoop voor die plek. Er is een bouwplan in de maak voor 120 tot 160 woningen op het terrein.

Het terrein is volgens het college karakteristiek en biedt volop mogelijkheden tot bebouwing, maar het moet eerst gesaneerd worden voordat het een nieuwe functie kan krijgen.

De gemeente overlegt met de eigenaar die ook is begonnen met het vinden van investeerders en/of beleggers die risicodragend willen participeren in de exploitatie van de herontwikkeling.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Expertteam Transformatie) ondersteunt het project Kan Palen. Ze detacheerde een expert bij het projectteam Kan Palen van ZaanIJ.

Vier woongebouwen
De eigenaar heeft architectenbureau FKG en stedenbouwkundig bureau Aquapunctuur opdracht gegeven om een plan te maken.

Het plan gaat uit van vier woongebouwen, met daaronder parkeervoorzieningen. Aan de Zaan komt ook een losstaand woonhuis. Het gaat om 120 tot 160 woningen, vooral voor starters en lagere inkomens, met ook enkele tientallen woningen voor midden- en hogere inkomens.

kan palen detail

Kan Palen werd opgericht in 1860 als handel in rondhout. Het bedrijf maakte heipalen en hout voor de mijnen. Aan de Oostzijde ontstond een modern houtverduurzamingsbedrijf. Vanaf eind jaren ’70 werd het bedrijf geconfronteerd met milieuproblemen. In 1986 bleek het terrein sterk verontreinigd.

Verontreiniging
Sinds begin jaren ’90 wordt verontreinigd grondwater opgepompt en gereinigd. Zo wordt verspreiding voorkomen, maar de verontreiniging wordt niet verwijderd. De vervuiling strekt zich ook uit over delen van de aangrenzende gebieden van de locatie. De kosten van de beheersing worden door de gemeente Zaanstad betaald.

Als er gebouwd gaat worden brengt dat hoge tot zeer hoge kosten met zich mee. De gemeente zal daar aan mee moeten betalen en laat onderzoek doen dat eind augustus is afgerond.

Hieronder het pand in 2011 (foto Gemeentearchief).

kan palen 2011