Asielzoekerscentrum Saendenborch aan het Rustenburg in Zaandam, waar maximaal 500 bewoners worden gehuisvest, gaat waarschijnlijk in september 2017 open.

Op woensdagavond 14 december organiseert de gemeente samen met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) een inspiratie/werkbijeenkomst voor ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden.

Het doel is om na te denken over de manier waarop het AZC onderdeel kan worden van de buurt. Stadshart Zaandam die de uitnodiging verstuurde, zegt over de avond:

Waar moeten we met z’n allen aan denken om te zorgen dat we op een prettige manier (blijven) samen te leven? En hoe komen we daar, wat moeten we hier voor doen?

De avond begint om 19.00 uur, opgeven via een mail aan Pia van Kleef.