De Bibby Progress en Bibby Renaissance, de nieuwe drijvende opvang voor 1000 asielzoekers zijn begin deze maand in Nederland gearriveerd. De twee ‘boten’ – pontons met containers – liggen nu in de Coenhaven in Amsterdam waar ze in gereedheid gebracht worden voor de opvang aan de Gerrit Bolkade in Zaandam.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) denkt eind december 2023 de eerste asielzoekzers op de locatie op te vangen. De opvang duurt vijf jaar.

Rond de schepen zijn nog wel aanpassingen nodig. Zo komt er onder meer plek voor fietsen op pontons, er wordt een voetpad aangelegd, en op de Gerrit Bolkade wordt de maximale snelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur. 

Er worden al zo’n 550 mensen opgevangen in twee opvangschepen in de Achtersluispolder. Daar komt de opvang aan de Gerrit Bolkade bij. De Bibby Renaissance heeft een capaciteit van 664 plekken en de Bibby Progress van 314 plekken. Deze schepen worden doorgaans gebruikt als tijdelijke huisvesting voor personeel bij maritieme projecten.

Aaf Aafjes maakte de foto’s en zag In dezelfde haven “het bijna afgebouwde superjacht van een miljardair, klaar om te zwemmen in de luxe die dit jacht zal herbergen. De een vaart met tegenwind en de ander voordewind door het leven.”

Asielopvang en luxe superjacht

Door Piet Bakker en Aaf Aafjes. Foto’s: Aaf Aafjes.