Het asielzoekerscentrum (AZC) dat aan de Gerrit Bolkade in Zaandam moet komen, is opnieuw uitgesteld. In eerste instantie zouden de twee drijvende container-pontons Bibby Progress en Bibby Renaissance begin november 2023 in gebruik worden genomen voor de opvang van 1000 asielzoekers. Dat werd uitgesteld tot eind december en vervolgens tot half februari 2024. Maar ook dat wordt niet gehaald.

Zaanstad durft geen nieuwe datum te geven, maar de gemeente verwacht begin maart een nieuwe planning bekend te kunnen maken.

De definitieve planning is “gezien de vele afhankelijkheden nog onzeker” aldus wethouder Harrie van der Laan (POV). De realisatie heeft “uitdagingen wat betreft de stroomvoorziening, maar ook met de noodzakelijke werkzaamheden zoals het plaatsen van extra aanmeerpalen en onderhoud aan de damwand.”

Spreidingswet

De Orkaan ging vorige week kijken, ploeterde door de prut en zag dat er niks was: geen toegangswegen, geen fietsenstalling, geen stroom, geen parkeerplekken en zeker geen drijvende containers. Zaanstad en COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) wezen naar elkaar voor een oplossing.

Zaanstad wilde de opvang zo snel mogelijk realiseren om de druk op de centrale opvanglocatie in Ter Apel te verlichten. Met het oog op de nieuwe spreidingswet is extra opvang in de regio ook van belang alhoewel Zaanstad met 600 plekken in de Isaac BaartHaven al een groot deel van de 818 plekken heeft waarvoor Zaanstad verantwoordelijk wordt in 2024.

Derdelanders

De tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne met een tijdelijke verblijfsvergunning eindigt op 4 maart 2024. Dit betekent dat Zaanstad de opvang voor deze groep moeten beëindigen. In Zaanstad gaat het om 41 mensen. Na 4 maart hebben zij nog een vertrektermijn van 28 dagen. Zij kunnen terugkeren naar land van herkomst via de remigratieregeling, de asielprocedure doorlopen of een reguliere verblijfsvergunning aanvragen voor bijvoorbeeld werk of studie.

Door Piet Bakker. Bronnen: Raadsinformatiebrief Zaanstad en eerder nieuws op De Orkaan. Foto: De Orkaan (Gerrit Bolkade)