De twee container-pontons Bibby Progress en Bibby Renaissance waarop 1.000 asielzoekers aan de Gerrit Bolkade in Zaandam moeten worden opgevangen, worden waarschijnlijk in juni van dit jaar in gebruik genomen.

Dit zei burgemeester Hamming in antwoord op vragen van CU-raadslid Hanneke Veurink tijdens het Zaanstad Beraad. De urgentie wordt wel degelijk gevoeld, maar het kostte volgens Hamming “meer tijd dan verwacht.”

De kade waar aangemeerd moet worden, is nog niet in orde, en de elektriciteitsvoorziening had meer voeten in de aarde dan verwacht. Dat laatste is nu geregeld, volgens Hamming wordt er gebruik gemaakt van nachtelijke restcapaciteit plus zonnepanelen – dus geen dieselaggregaten. De schepen zijn ook nog niet helemaal klaar, met name op het gebied van veiligheid. ‘Medio juni’ dus volgens de burgemeester, die overigens wel een heel klein slagje om de arm hield, helemaal garanderen kon hij het nog niet.

Uitstel

In eerste instantie zou het drijvende asielzoekerscentrum (AZC) begin november 2023 in gebruik worden genomen. Dat werd eerst uitgesteld tot eind december 2023 en vervolgens tot half februari 2024. Maar dat wordt nu dus juni.

Zaanstad vangt dan 1.550 asielzoekers op. Voor de hele regio Zaanstreek-Waterland is de opgave volgens de nieuwe Spreidingswet 1.900. Hamming verwacht dat de andere gemeenten ook bijdragen: “afspraak is afspraak”. Die afspraak gold overigens ook voor Purmerend die in ruil voor de grote inspanning van Zaanstad extra vluchtelingen uit Oekraïne zou gaan opnemen – dat is tot op heden niet gebeurd. Hamming: “wij verwachten van Purmerend dat ze het doen.”

Spreidingswet

Zaanstad wil de opvang realiseren om de druk op de centrale opvanglocatie in Ter Apel te verlichten. Volgens de Spreidingswet moet Zaanstad 818 plekken leveren, er zijn nu al 600* plekken in de Isaac Baarthaven.

In februari was er nog geen enkele activiteit aan de Gerrit Bolkade te bespeuren: geen toegangswegen, geen fietsenstalling, geen stroom, geen parkeerplekken en zeker geen drijvende containers. Zaanstad en COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) wezen naar elkaar voor een oplossing.

De tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne met een tijdelijke verblijfsvergunning eindigt op 4 maart 2024. Dit betekent dat Zaanstad de opvang voor deze groep moet beëindigen. In Zaanstad gaat het om 41 mensen. Na 4 maart hebben zij nog een vertrektermijn van 28 dagen. De meesten zitten in de opvang aan het Rustenburg (Saendenborch), enkelen hebben asiel aangevraagd. De burgemeester zei dat door de recente rechterlijke uitspraken het niet waarschijnlijk was dat er derdelanders op korte termijn zouden worden uitgezet.

* De exacte aantallen zijn niet geheel duidelijk. Volgens het COA heeft de Isaac Baarthaven een capaciteit van 600. Zaanstad gaat uit van 1000 plekken voor de Gerrit Bolkade. In het Zaanstad Beraad werd echter over 1.550 gesproken.

Door Piet Bakker. Bronnen: Zaanstad Beraad en eerder nieuws op De Orkaan. Foto: De Orkaan (Gerrit Bolkade)