De twee drijvende container-pontons Bibby Progress en Bibby Renaissance aan de Gerrit Bolkade zouden in eerste instantie begin november 2023 in gebruik worden genomen voor de opvang van 1000 asielzoekers. Dat werd uitgesteld tot eind december en vervolgens tot half februari 2024. Maar ook die ‘streefdatum’ wordt niet gehaald.

De Orkaan ging kijken, ploeterde door de prut en zag dat er niks was: geen toegangswegen, geen fietsenstalling, geen stroom, geen parkeerplekken en zeker geen drijvende containers. Zaanstad en COA (asielzoekers) wijzen naar elkaar als het gaat om de vraag wanneer de pontons er dan wel komen.

In Zaandam moeten 1000 asielzoekers worden opgevangen. De opvang aan de Gerrit Bolkade moest volgens burgemeester Hamming, die eind november de gemeenteraad informeerde over de opvang, zo snel mogelijk gerealiseerd worden om de druk op de centrale opvanglocatie in Ter Apel te verlichten.

Hamming zei destijds ook dat de stroomvoorziening nog moest worden geregeld, daarom was half februari niet zeker. Dat blijkt. De pontons liggen nu in de Coenhaven in Amsterdam waar ze zijn verbouwd. Er is een vergunning ingediend om de schepen voor zeven jaar te laten liggen (vijf jaar in eerste instantie plus twee jaar verlenging).

Volgens het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) ligt de bal nu bij Zaanstad: “die moet de voorzieningen aan de wal regelen, de schepen zijn klaar.” Zaanstad ziet dat anders, de woordvoerder van burgemeester Hamming: “Wij wachten op COA, die moet voor de vergunningen en de planning zorgen. En bijvoorbeeld ook met Liander de stroomvoorziening regelen.”

De beide opvanglocaties zijn geen schepen maar pontons met wooncontainers, ze worden doorgaans gebruikt als tijdelijke huisvesting voor personeel bij maritieme projecten.

Gerrit Bolkade (februari 2024 – ook foto boven).
Kaartje van gebied uit aanvraag voor de omgeveringsvergunning.
De pontons liggen nu in de Coenhaven (foto: Aaf Aafjes)

Door Piet Bakker. Bronnen: Zaanstad Beraad 23 november, reacties Zaanstad & COA, vergunningsaanvragen, eerder nieuws op De Orkaan. Foto’s: Aaf Aafjes en De Orkaan, kaartje uit vergunning.