Tussen mei 2022 en eind november 2023 lagen de Cezanne en Lisabelle aangemeerd bij de Havenstraat in Zaandam. Daar dienden ze voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Die zijn inmiddels verhuisd naar de opvang aan het Rustenburg in Zaandam.

De Cezanne heeft een tijdelijke plek gevonden aan de Hemmes bij ’t Kalf de Oostzijde in Zaandam. Maar binnenkort zal er grote vraag naar extra opvang komen.

Op 1 februari gaat de nieuwe Spreidingswet in waarbij gemeentes verplicht kunnen worden extra asielzoekers op te nemen. Dat zal vooral voor gemeentes die daar nu geen bijdrage aan leveren grote gevolgen hebben. In Zaanstad komt aan de Gerrit Bolkade (Zaandam) drijvende opvang voor 1.000 asielzoekers terwijl er nu ook al 600 worden gehuisvest aan de Isaac Baarthaven (Achtersluispolder).

Hoe de wet precies gaat werken is nog niet bekend. Het ministerie wil voor 1 februari de provinciale opgaves bekend maken. Op provinciaal niveau moet het dan over gemeenten verdeeld worden. Er wordt daarbij rekening gehouden met het inwonertal en de ‘sociaaleconomische score’ van een gemeente (hoe rijker hoe meer asielzoekers).

Als een gemeente geen opvang wil regelen, kan de overheid die gemeente uiteindelijk dwingen. De kosten komen voor rekening van het Rijk. Gemeentes die snel reageren krijgen een bonus.

Volgens de NOS zijn er in Noord-Holland 7.000 extra plaatsen nodig. Als alleen het inwonertal zou gelden zou dat voor Zaanstad op 650 neerkomen, voor Wormerland op bijna 70 en voor Oostzaan op 40.

Lees ook:

Door Piet Bakker. Extra informatie van website Rijksoverheid (Spreidingswet), CBS en eerder nieuws op De Orkaan, NOS.nl. Foto: De Orkaan.