Vandaag is de nieuwe spreidingswet in werking getreden. De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt hoeveel de provinciale opvangopgave is en wat de ‘indicatieve verdeling’ per gemeente voor 2024 zal zijn. In totaal gaat het om 978 asielzoekers in de Zaanstreek, 82 plekken daarvan zijn voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers waaraan in de volgende twee jaren naar verwachting behoefte zal zijn, is in totaal 96.000 voor heel Nederland. Noord-Holland moet 16.290 asielzoekers opvangen. Binnen de provincie moet overlegd worden over de precieze verdeling. Het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde ‘indicaties’.

In Zaanstad gaat het om 818 plekken waarvan 69 voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV’s).

Wormerland moet 98 asielzoekers opvangen, en daarvan 8 plekken reserveren voor AMV’s.

Oostzaan moet volgens de voorgestelde verdeling 62 asielzoekers opvangen, 5 plaatsen daarvan moeten geschikt zijn voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Door Piet Bakker. Bron: Capaciteitsraming, provinciale opvangopgave en indicatieve verdeling per gemeente 2024. Asielboten Achtersluispolder Zaandam (De Orkaan).